דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מדדי מניות חו"ל - פאסיבי

קוד אוצר: 512245812-00000000000826-13356-000

מדיניות ההשקעה קובעת כי נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות חו"ל. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. מסלול זה מיועד להפקדה עבור שכירים ועצמאיים, תוך פיזור השקעות רחב ונטילת סיכון גבוה.

* המסלול החל את פעילותו בחודש ינואר 2021. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות ההשקעות המוצהרת בהתאם להוראות הדין.


לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

שנה נוכחית

לצפייה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחצו כאן 

הוצאות ישירות

לצפייה בדו"ח הוצאות ישירות - לחצו כאן

שיעור דמי ניהול לחודשים ינואר - דצמבר 2023

שימו לב

(*) תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (דמי ניהול), תשע"ב - 2012.

(*) התשואות השנתיות המוצגות הן בניכוי הוצאות ניהול השקעות.

הוצאות לניהול השקעות לחודשים ינואר - דצמבר 2023

שנים קודמות

לצפייה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחצו כאן