דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

מבטחים קופת גמל למטרות חופשה, חגים והבראה 1154

קוד אוצר: 512245812-00000000001154-0000-000

"מבטחים קופה למטרות חופשה, חגים והבראה" - מנוהלת במסלול השקעה "כללי" המותאם בעקביות למצב שוק ההון המשתנה וזאת תחת תקנות ופיקוח משרד האוצר. תמהיל האחזקות נקבע בועדת ההשקעות של הקופה, משיכת כספים מתאפשרת אחת לשנה או בעת פרישה.

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

שנה נוכחית

לצפיה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות לחץ כאן. 

שנה נוכחית - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנת 2020תשואה נומינלית ברוטו

שנה נוכחית - שיעור דמי ניהול לחודשים ינואר - מרץ 2020

שימו לב

(*) תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (דמי ניהול), תשע"ב - 2012.

שנה נוכחית - הוצאות לניהול השקעות לחודשים ינואר - דצמבר 2019

שנים קודמות

לצפיה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחץ כאן. 

שנים קודמות - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנהתשואה נומינלית ברוטו (*)

שימו לב

(*) התשואות השנתיות המוצגות הן בניכוי הוצאות ניהול השקעות.