דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

מנורה מבטחים יותר ג' 532

קוד אוצר: 512245812-00000000000119-0532-000

מבטיח הצמדה למדד בגין חודש ההפקדה בתוספת ריבית צמודה של 4.5% לשנה.המסלול חסכון מבטיח תשואה, וסגור בפני הצטרפותם של עמיתים חדשים. עמיתי יותר ג' ימשיכו ליהנות מהתשואה המובטחת להם. בנוסף הם ייהנו מהיתרונות שפורטו לעיל כעמיתי מנורה מבטחים גמל.הבטחת התשואה במסלול חיסכון ג' הינה לכל אורך חיי החיסכון ונפסקת בעת משיכה מלאה או בעת פטירת החוסך.במקרה שתתבצע מהקופה משיכה חלקית, הקופה תיחסם להפקדות, אולם הכסף שיוותר במסלול חיסכון מבטיח, ימשיך להניב את התשואה המובטחת.

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

שנה נוכחית

לצפיה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות לחץ כאן.

שנה נוכחית - שיעור דמי ניהול לחודשים ינואר - מרץ 2020

שנה נוכחית - הוצאות לניהול השקעות לחודשים ינואר - דצמבר 2019

שנים קודמות

לצפיה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות לחץ כאן. 

שנים קודמות - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנהתשואה נומינלית ברוטו

שימו לב

(*) התשואות השנתיות המוצגות הן בניכוי הוצאות ניהול השקעות.