דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

נהלים ומידעים

  כללים לבירור וליישוב תביעות לפנסית נכות או שארים ולטיפול בפניות הציבור

 • כללים לבירור וליישוב תביעות לפנסית נכות או שארים ולטיפול בפניות הציבור

  למידע נוסף

  ממונה על פניות הציבור

 • אופן פניה לממונה פניות הציבור

  הממונה על פניות הציבור מטפל בתלונות מבוטחים, עמיתים, סוכנים או כל גורם אחר הרואה עצמו נפגע מפעילות מנורה מבטחים פנסיה וגמל.

  למידע נוסף

  עקרונות העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

 • עקרונות העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

  למידע נוסף

  חוזר מתנות לעמיתים

 • חוזר מתנות לעמיתים

  פירוט מתנות והטבות למבוטחים ועמיתים בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2008-9-6.

  למידע נוסף

  אופן קידוד תכניות הפנסיה

 • אופן קידוד תכניות הפנסיה

  למידע נוסף

  הודעה בדבר ממשק אינטרנטי

 • הודעה בדבר ממשק אינטרנטי

  למידע נוסף