דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

ממונה על פניות הציבור

מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

ממונה על פניות הציבור - פנסיה וגמל בע"מ

מנורה מבטחים עושה כל שביכולתה על מנת לתת לעמיתיה את השירות הטוב ביותר. הממונה על פניות הציבור מטפל בתלונות של עמיתים, סוכנים או של כל גורם אחר הרואה עצמו נפגע מפעילותה של מנורה מבטחים – בכל הנוגע לקרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות.


ככל שהתלונה שלך נוגעת לביטוחים שונים (לרבות ביטוח מנהלים), אנא פנה ישירות לממונה על פניות הציבור של מנורה מבטחים ביטוח בע"מ.

מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

עו"ד אלון אלפרט, הממונה על פניות הציבור, סמנכ"ל

ת.ד 3518 רמת גן

מיקוד 5213603

פניות של נאמנים או עו"ד בנוגע להליכי פשיטת רגל/עיקולים יש לשלוח לתיבת המייל של הלשכה המשפטית – litigation@menoramivt.co.il


* בכל פנייה יש לציין את מספר תעודת הזהות של העמית וכיצד ניתן להשיב לפנייה - חובה לציין מספר טלפון וכתובת דואר עדכנית.

** אם הפונה אינו העמית בקרן הפנסיה או קופות הגמל שבניהול החברה, יש לצרף יפוי כוח מאת העמית לטיפול בפניה או צו ירושה או קיום צוואה.

מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ

עו"ד אלון אלפרט, הממונה על פניות הציבור, סמנכ"ל.

ת.ד 3518 רמת גן

מיקוד 5213603

* בכל פנייה יש לציין את מספר תעודת הזהות של העמית וכיצד ניתן להשיב לפנייה - חובה לציין מספר טלפון וכתובת דואר עדכנית.

** אם הפונה אינו העמית בקרן ההשתלמות שבניהול החברה, יש לצרף יפוי כוח מאת העמית לטיפול בפניה או צו ירושה או קיום צוואה.

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

ככל שהתבלבלת בחברה, ואתה מבקש לפנות לממונה על פניות הציבור של מנורה מבטחים ביטוח בע"מ - לחץ כאן