דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

ממונה על פניות הציבור

ממונה על פניות הציבור

מנורה מבטחים עושה כל שביכולתה על מנת לתת למבוטחיה ולעמיתיה את השירות הטוב ביותר. עם זאת, במידה ובקשותייך לא נענו, הנך מוזמן לפנות לממונה על פניות הציבור. הממונה על פניות הציבור מטפל בתלונות מבוטחים, עמיתים, סוכנים או של כל גורם אחר הרואה עצמו נפגע מפעילותה של מנורה מבטחים.

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

עו"ד רינת איינהורן-פאר, הממונה על פניות הציבור.
בית מנורה מבטחים, ת.ד. 927 ת"א.
(ניתן להפנות את המכתב גם ישירות למחלקת פניות הציבור).

* בכל פנייה יש לציין את מספר תעודת הזהות של המבוטח וכיצד ניתן להשיב לפנייה - חובה לציין מספר טלפון וכתובת דואר עדכנית.

מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

דואר:

עו"ד אלון אלפרט, הממונה על פניות הציבור, סמנכ"ל.

ת.ד 3518 רמת גן

מיקוד 5213603

* בכל פנייה יש לציין את מספר תעודת הזהות של העמית וכיצד ניתן להשיב לפנייה - חובה לציין מספר טלפון וכתובת דואר עדכנית.

** אם הפונה אינו העמית בקרן הפנסיה או קופות הגמל שבניהול החברה, יש לצרף יפוי כוח מאת העמית לטיפול בפניה או צו ירושה או קיום צוואה.

מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ

עו"ד אלון אלפרט, הממונה על פניות הציבור, סמנכ"ל.

ת.ד 3518 רמת גן

מיקוד 5213603

* בכל פנייה יש לציין את מספר תעודת הזהות של העמית וכיצד ניתן להשיב לפנייה - חובה לציין מספר טלפון וכתובת דואר עדכנית.

** אם הפונה אינו העמית בקרן ההשתלמות שבניהול החברה, יש לצרף יפוי כוח מאת העמית לטיפול בפניה או צו ירושה או קיום צוואה.