דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

הנחיות למשיכת כספים

גמל והשתלמות

  הנחיות למשיכת כספים

 • הנחיות למשיכת כספים ע"י מוטב יורש

  כיצד למשוך כספים מקופת נפטר? מה הם המסמכים הדרושים?

  למידע נוסף
 • הנחיות למשיכת כספים - עמית שכיר/עצמאי

  סיימת לעבוד? כיצד ניתן למשוך כספים מקופת הגמל

  למידע נוסף
 • הנחיות למשיכת כספים - עמית עצמאי

  למידע נוסף
 • הנחיות למשיכת קרן השתלמות

  כיצד למשוך כספים מקרן ההשתלמות? 

  למידע נוסף
 • משיכת כספי נפטר בסכום הנמוך מ-8,000 שקלים

  למידע נוסף
 • משיכת כספים בפטור ממס

  מחשבון בקופת גמל לתגמולים או בקופת גמל לחסכון שהיתרה בו עד 8,000 שקלים

  למידע נוסף
 • משיכת סכומים נמוכים של תגמולים/פיצויים

  בפטור מניכוי ממס

  למידע נוסף