דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

הנחיות למשיכת קרן השתלמות

משיכת כספים מקרן ההשתלמות ללא ניכוי מס הכנסה מוגדרת כמשיכה כדין ומתאפשרת כאשר הכספים נזילים, בכפוף לתנאים המפורטים:

- חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון לקרן

- הגעתי לגיל פרישה (גבר – בגיל 67, אישה – גיל 62) וכאשר חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון

- משיכה על בסיס ותק של קרן השתלמות נזילה אחרת

אם אינני עומד/ת בתנאים הללו, ניתן למשוך את הכספים שלא כדין, לפי אחת מהאפשרויות הבאות:

- משיכה בניכוי מס במקור בשיעור מירבי 47%

- משיכה על-פי אישור פקיד שומה המאשר משיכת כספים בפטור מניכוי מס או תוך הקטנת שיעור המס שיש לנכות (יש לצרף אישור מפקיד שומה)

לתשומך לבך - העברת התשלום תתבצע תוך 4 ימי עסקים מרגע קבלת כל המסמכים התקינים ורק לחשבון שנמצא בבעלותך. מילוי לא תקין של הטופס או הגשתו ללא המסמכים הנדרשים, עלולים לגרור לעיכוב בביצוע הבקשה. על כן, מומלץ לעבור על ההנחיות המפורטות מטה למסמכים הנדרשים.

שלבי הגשת בקשה למשיכת כספים

שלב 1

הגשת בקשה דיגיטלית

להגשה
שלב 2

בדיקת תקינות המסמכים

שלב 3

מעקב אונליין

לאזור האישי
שלב 4

אישור הבקשה ותשלום

שלבי הגשת בקשה למשיכת כספים

שלב 1

הגשת בקשה דיגיטלית

ממלאים את הבקשה ומצרפים את המסמכים

להגשה

מסמכים נדרשים לתהליך

 1. טופס בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות - להורדת הטופס (להגשת בקשה דיגיטלית יש ללחוץ כאן)
 2. במשיכת כספים שלא כדין - אישור פקיד שומה (ממס הכנסה)
 3. אם המשיכה היא לבנק יהב, בנק CITI, בנק HSBC, בנק דקסיה -

  - העתק תעודת זהות שלי (של העמית) בו נראה תאריך ההנפקה

  - צילום המחאה מחשבון הבנק הנ"ל, או אישור על ניהול החשבון
 4. אם ביקשתי למשוך כספים על בסיס ותק של קרן ההשתלמות המנוהלת בחברה אחרת:

  - אישור "השלכת ותק" מהחברה בה מנוהלת הקרן הנזילה, המופנה למנורה מבטחים
 5. במקרה של משיכת כספים מחשבון עמית קטין/חסוי/מיופה כוח:

  על כל אחד מהגורמים הבאים לצרף את צילום תעודת זהות שלו/ה ואת המסמכים הבאים בהתאמה:

  - מיופה כוח – ייפוי כוח

  - אפוטרופוס על פי צו - צו בית משפט המורה על מינוי אפוטרופוס לרכוש

  - הורה - צילום תעודת זהות, כולל ספח פתוח של הילדים

  לידיעתך! משיכת הכספים תסגור את חשבונך להפקדות חדשות – אך היתרה שתישאר בו תמשיך להיות נזילה. הפקדות חדשות שיתקבלו לאחר המשיכה יופקדו בחשבון חדש ממנו ניתן יהיה לבצע משיכות בתום 6 שנים.