דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

משיכת כספי נפטר בסכום הנמוך מ-8,000 ש"ח

משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר ללא צורך בצו ירושה או קיום צוואה:

עמית בקופת הגמל ו/או בקרן ההשתלמות (להלן: "הקופה") שהלך לעולמו מבלי שנתן לחברה הוראת מינוי מוטבים, וגובה היתרה בחשבונו אינה עולה על 8,000 ש"ח – יכולים יורשיו * לבצע פדיון של הכספים בהליך מזורז, מבלי שיצטרכו להוציא צו ירושה או צו קיום צוואה בגין המנוח, וזאת בכפוף להתמלאות כל התנאים הבאים:

1. יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר אינה עולה על 8,000 ₪.
2. עברו לפחות 3 שנים מפטירת העמית.
3. לא הוצא צו ירושה / צו קיום צוואה בגין המנוח.
4. מבקש הפדיון הינו אך ורק אחד מאלו: בן/ בת זוגו של המנוח, הורהו או ילדו (להלן: "היורשים המוכרים").

יורש שאינו נמנה על אחד מהיורשים המוכרים, לא יכול להגיש בקשת פדיון הכספים בהליך מזורז זה, וייאלץ להמציא צו ירושה/צו קיום צוואה. ככל שכבר הוצא צו ירושה/צו קיום צוואה בגין המנוח, לא ניתן להגיש בקשת פדיון כספים בהליך מזורז זה, ויש להגיש בקשה בהליך המשיכה הרגיל.

"יורש מוכר" שמעונין להגיש בקשת פדיון מזורזת ללא צו ירושה/קיום צוואה, מתבקש להמציא את כל המסמכים הבאים:

1. טופס "בקשה למשיכת כספי נפטר בסכום נמוך מ-8,000 ₪ כאשר לא הוצא צו ירושה/צו קיום צוואה"
2. צילום המחאה של המבקש;
3. תעודת פטירה של העמית;
4. צילום תעודת זהות של הנפטר, כולל ספח שבו מופיע המבקש כאחד הילדים/בן-בת זוג;
5. צילום תעודת זהות של המבקש, כולל ספח;

ככל שאין בידי המבקש צילום תעודת הזהות של הנפטר (כולל הספח), יש לצרף תמצית מרשם אוכלוסין מורחבת של היורש המוכר. ניתן לבקש את התמצית המורחבת באופן ממוכן, על ידי כניסה לאתר מרשם האוכלוסין, בכתובת: https://www.gov.il/he/service/summaryinfofromthepopulationregistrylisting.

יש לסמן בפרטים נוספים שיירשמו בתעודה את סוג הקשר הרלבנטי (פרטי הורים, פרטי בן/בת זוג, ילדים), כדי שהתמצית תהיה התמצית המורחבת שמעידה על הקשר שבין המבקש למנוח.

את כל המסמכים יש לשלוח בפקס, בדוא"ל או בפקס בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים על טופס הבקשה למשיכה.