דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

הנחיות למשיכת כספים מקופת גמל

משיכת כספים עלולה לפגוע באופן משמעותי בקצבת הזקנה הצפויה לך בפרישה. במקרה של משיכה שלא כדין של כספי התגמולים (משיכת כספים לפני גיל פרישה בסכום חד פעמי, בלא עמידה בקריטריונים המפורטים מטה), ינוכה מס בשיעור של 35% לפחות.

מומלץ לפנות לפקיד שומה במס הכנסה לצורך בירור קבלת פטור/הקטנת מס. מילוי לא תקין של הטופס או הגשתו ללא המסמכים הנדרשים, עלולים לגרור לעיכוב בביצוע הבקשה. על כן, מומלץ לעבור על הנחיות המפורטות מטה למסמכים הנדרשים.

תנאים למשיכת כספי תגמולים כדין (משיכת כספים ללא ניכוי מס)

שכיר - כספי תגמולים שהופקדו עד לתאריך 1.1.05

- הגעתי לגיל 60 ופרשתי מעבודתי, או צמצמתי את עבודתי בשיעור של 50% לפחות

- פרשתי ממקום עבודה כתוצאה מפיטורין או התפטרות, למרות שחלפו לפחות 6 חודשים מיום פרישתי - ועדיין לא התחלתי לעבוד במקום עבודה אחר

- התחלתי לעבוד כשכיר במקום עבודה חדש לפני למעלה מ-13 חודשים, אך מעסיקי אינו מפריש עבורי כספים לקופת גמל לקצבה

שכיר - כספי תגמולים שהופקדו בין ה-1.1.2006 עד 31.12.2007

- הגעתי לגיל 60 וקיים ותק בקופה של יותר מ-5 שנים

עצמאי – הכספים נזילים כאשר לא בוצעו הפקדות אחרי ה-1.1.2008, וגם כאשר מתקיים אחד מהתנאים הבאים:

- לא בוצעו הפקדות אחרי ה-31.12.2005 ובנוסף ותק הקופה היה נכון לאותו מועד לפחות 15 שנה

או:

- הגעתי לגיל 60 וקיים ותק בקופה של יותר מ-5 שנים, וגם בוצעו הפקדות לקופה בין התאריכים 31.12.2007-1.1.2006

לקריאה על מצבים מיוחדים נוספים בהם ניתן אישור למשיכת הכספים ללא ניכוי מס - לחצו כאן

לתשומת לבך - העברת התשלום תתבצע תוך 4 ימי עסקים מרגע קבלת כל המסמכים התקינים ורק לחשבון שנמצא בבעלותך.

שלבי הגשת בקשה למשיכת כספים

שלב 1

הגשת בקשה

שלב 2

בדיקת תקינות המסמכים

שלב 3

מעקב אונליין

לאזור האישי
שלב 4

אישור הבקשה ותשלום

שלבי הגשת בקשה למשיכת כספים

שלב 1

הגשת בקשה

ממלאים את הבקשה באמצעות נציג טלפוני ב-2000*

מסמכים נדרשים לתהליך

 1. טופס בקשה למשיכת כספים מקופת גמל - להורדת הטופס 
 2. אם המשיכה היא לבנק יהב, בנק CITI, בנק HSBC, בנק דקסיה -

  - העתק תעודת זהות, הכולל את תאריך ההנפקה

  - צילום המחאה מחשבון הבנק הנ"ל / אישור על ניהול החשבון הנ"ל
 3. אם ביקשתי למשוך כספי פיצויים (רלוונטי לשכיר בלבד):

  - אם עדיין לא חלפו 4 חודשים ממועד סיום ההעסקה – יש לצרף אישור שחרור כספים או טופס 161 מהמעסיק, המשחרר את כספי הפיצויים

  - אם חלפו 4 חודשים ממועד סיום העסקה – יש לצרף אישור מהמעסיק על סיום עבודה. אם אין לך אישור כזה, אין צורך לפנות למעסיק – ניתן להעביר אישור על תקופת עבודה מביטוח לאומי (ניתן להזמין באתר הביטוח הלאומי)

  - טופס 161 אשר מולא ע"י המעסיק, או אישור מקביל מפקיד שומה במס הכנסה. לצפייה בסרטון המסביר על מילוי טופס 161 - לחצו כאן
 4. אם ביקשתי למשוך כספי תגמולים, אני רשאי/ת לצרף לבקשה מסמכים נוספים:

  - אישור פקיד השומה על פטור ממס לרכיב התגמולים

  - טופס 159 א' ממס הכנסה – לצורך פדיון כספי רכיב התגמולים בפטור ממס (גובה הפטור ייקבע בהתאם לקריטריונים שמולאו בטופס)
 5. במקרה של משיכת כספים מחשבון עמית קטין/חסוי/מיופה כח:

  על כל אחד מהגורמים הבאים לצרף צילום תעודת זהות ואת המסמכים הבאים בהתאמה:

  - מיופה כוח - אישור על ייפוי כוח

  - אפוטרופוס על-פי צו - צו בית משפט המורה על מינוי אפוטרופוס לרכוש

  - הורה - צילום תעודת זהות, כולל ספח פתוח, של שני ההורים

הנחיות בשפות נוספות

WITHDRAWAL FROM THE PROVIDENT FUND -
LINK

Изъятие денег из пенсионной кассы - ссылка
السّحب من صندوق التوفير -
رابط

אנגלית

רוסית

ערבית