דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

הנחיות למשיכת כספים על ידי מוטב או יורש

לצורך משיכת כספים מקופת גמל של אדם שנפטר, עלייך לבדוק את זכאותך ולהגיש את המסמכים הנדרשים לטובת התהליך.

יורש או מוטב שמונה באמצעות כתב מינוי מוטבים שנמסר לקופה על ידי העמית המנוח - רשאי למשוך את הכספים הצבורים לזכותו.

כמו כן, ייתכן כי יידרש מסמך נוסף על ידי הקופה בנסיבות העניין לצורך הוכחת זכאות המוטב/היורש לקבלת הכספים.

לתשומך לבך - אישור הבקשה והתשלום יבוצעו תוך 4 ימי עסקים מרגע קבלת כל המסמכים התקינים ורק לחשבון שנמצא בבעלותך. מילוי לא תקין של הטופס או הגשתו ללא המסמכים הנדרשים עלולים לגרור לעיכוב בביצוע הבקשה. על כן, מומלץ לעבור על ההנחיות המפורטות מטה למסמכים הנדרשים.

שלבי הגשת בקשה למשיכת כספים

שלב 1

הגשת בקשה

שלב 2

בדיקת תקינות המסמכים

שלב 4

אישור הבקשה ותשלום

שלבי הגשת בקשה למשיכת כספים

שלב 1

הגשת בקשה

ממלאים את טופס הבקשה בצירוף המסמכים ושולחים למייל sherutgemel@menoramivt.co.il

מסמכים נדרשים לתהליך

 1. טופס משיכה שלא בידי העמית. לטופס - לחצו כאן 
 2. אם המשיכה היא לבנק יהב, בנק CITI, בנק HSBC, בנק דקסיה -

  - העתק תעודת הזהות של המוטב/יורש, בו נראה תאריך ההנפקה

  - יש לצרף צילום המחאה מהחשבון הנ"ל או אישור על ניהול החשבון הנ"ל
 3. העתק תעודת פטירה
 4. צו מינוי מנהל עיזבון (אם אכן מונה מנהל)
 5. העתק צו ירושה או צוואה וצו קיום צוואה - חתום דיגיטלית על ידי רשם הירושות
 6. אם קיימים כספי פיצויים - יש לצרף טופס 161 או אישור פקיד שומה ממס הכנסה

  בעת עזיבת עבודה המעסיק ממלא טופס 161 של מס הכנסה ("הודעת המעביד על תשלום מענק עקב פרישה או מוות"), המפרט את תקופת העבודה, השכר והפיצויים שקיבל העובד - וכן הפיצויים המגיעים לו. ניתן להציג גם אישור מפקיד שומה. אם מצרפים רק אישור מפקיד שומה, על האישור לכלול את תאריך סיום ההעסקה של המנוח.