דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

  מידע לגבי גוף מוסדי

 • בעלי מניות עיקריים ובעלי שליטה

  למידע נוסף
 • תרשים מבנה החזקות אליו משתייך הגוף המוסדי

  למידע נוסף
 • חברי דירקטוריון והנהלה בכירה

  למידע נוסף
 • ועדות הדירקטוריון

  למידע נוסף
 • דיווחים לציבור

  למידע נוסף
 • מדיניות התגמול

  למידע נוסף
 • אופן פניה לממונה פניות הציבור - מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

  הממונה על פניות הציבור מטפל בתלונות מבוטחים, עמיתים, סוכנים או כל גורם אחר הרואה עצמו נפגע מפעילות מנורה מבטחים פנסיה וגמל.

  למידע נוסף

  חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

 • חוק שכר שווה לעובדת ולעובד - מנורה מבטחים ביטוח

  למידע נוסף