דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

  מידע לגבי גוף מוסדי

 • בעלי מניות עיקריים ובעלי שליטה

  למידע נוסף
 • תרשים מבנה החזקות אליו משתייך הגוף המוסדי

  למידע נוסף
 • חברי דירקטוריון והנהלה בכירה

  למידע נוסף
 • ועדות הדירקטוריון

  למידע נוסף
 • דיווחים לציבור

  למידע נוסף
 • מדיניות התגמול

  למידע נוסף
 • אופן פניה לממונה פניות הציבור - מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

  הממונה על פניות הציבור מטפל בתלונות מבוטחים, עמיתים, סוכנים או כל גורם אחר הרואה עצמו נפגע מפעילות מנורה מבטחים פנסיה וגמל.

  למידע נוסף