דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

חברי דירקטוריון והנהלה בכירה - מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

חברי דירקטוריון

 • מר יהודה בן אסייאג | יו"ר
 • מר ערן גריפל
 • מר תומר שרת | דח"צ
 • מר רז הייפרמן | דב"ת
 • מר שמעון קלמן | דח"צ
 • מר שי פלדמן | דירקטור
 • מר אפרים דרור | דב"ת
 • גב' אסנת רונן | דירקטורית
 • גב' אורלי ירקוני | דירקטורית


חברי הנהלה בכירה

 • מר מיכאל קלמן | מנכ"ל
 • גב' מיכל כובני | משנה למנכ"ל, מנהלת אגף מטה ואסטרטגיה
 • מר שי קומפל | משנה למנכ"ל
 • מר רן קלמי | משנה למנכ"ל | מנהל אגף חשבות וכספים
 • מר ניר מורוז | משנה למנכ"ל | מנהל אגף השקעות
 • מר יואב הורוביץ | משנה למנכ"ל | מנהל אגף ביטוח חיים
 • מר עמוס רוקח | משנה למנכ"ל | מנהל אגף מכירות סוכנים
 • מר דן בר און | משנה למנכ"ל | אקטואר ראשי
 • מר ליאור דיטמן | משנה למנכ"ל | מנהל אגף אלמנטרי
 • מר יעקב זנו | משנה למנכ"ל | מנהל אגף מערכות מידע
 • מר שמעון עיר-שי | סמנכ"ל בכיר | היועץ המשפטי ומזכיר החברה
 • גב' אורית קרמר | משנה למנכ"ל | מנהלת אגף בריאות
 • מר ירון כתב | סמנכ"ל בכיר | מנהל תחום תפעול ורכש
 • גב' רותי יהודיוף כהן | סמנכ"ל בכירה | מנהלת סיכונים ראשית


בעלי תפקידים בכירים

 • גב' אתי הירשמן | סמנכ"ל בכירה | מבקרת פנים ראשית
 • גב' רונה לרר | ממונה על האכיפה הפנימית והציות