דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

חברי דירקטוריון והנהלה בכירה - מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

חברי דירקטוריון

 • מר ארי קלמן | יו"ר 
 • מר ערן גריפל
 • גב' יוכי (יוכבד) דביר | דח"צ 
 • מר חיים אהרון | דח"צ 
 • מר חזי (יחזקאל) צאיג | דח"צ 
 • מר תומר שרת | דב"ת 
 • מר רז הייפרמן | דב"ת 
 • מר שמעון קלמן | דח"צ 

חברי הנהלה בכירה

 • מר יהודה בן אסאייג | מנכ"ל 
 • מר שי קומפל | משנה למנכ"ל 
 • מר רן קלמי | משנה למנכ"ל | מנהל אגף חשבות וכספים 
 • מר ניר מורוז | משנה למנכ"ל | מנהל אגף השקעות 
 • מר משה מורגנשטרן | משנה למנכ"ל | מנהל אגף מערכות מידע 
 • מר מיכאל קלמן | משנה למנכ"ל | מנהל אגף אלמנטרי 
 • מר יואב הורוביץ | משנה למנכ"ל | מנהל אגף ביטוח חיים 
 • מר עמוס רוקח | משנה למנכ"ל | מנהל אגף מכירות ושיווק  
 • גב' הדס מרגלית | סמנכ"ל בכירה | מנהלת אגף משאבי אנוש 
 • מר דן בר און | משנה למנכ"ל | אקטואר ראשי 
 • מר שמעון עיר-שי | סמנכ"ל בכיר | היועץ המשפטי ומזכיר החברה 
 • גב' אורית קרמר | משנה למנכ"ל | מנהלת תחום בריאות 

בעלי תפקידים בכירים

 • גב' אתי הירשמן | סמנכ"ל בכירה | מבקרת פנים ראשית 
 • גב' רונה לרר | ממונה על האכיפה הפנימית והציות 
 • גב' רותי יהודיוף כהן | סמנכ"ל | מנהלת תחום ניהול סיכונים