דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

ועדות הדירקטוריון - מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

חברי ועדת ביקורת:

הוועדה מתכנסת מעת לעת, בהתאם לתוכנית העבודה המאושרת ועל פי דרישות הדין, לפחות 6 פעמים בשנה.
 

 • מר שמעון קלמן | דח"צ, יו"ר
 • גב' יוכי (יוכבד) דביר | דח"צ 
 • מר חזי (יחזקאל) צאיג | דח"צ 

חברי ועדת טכנולוגיות מידע וסייבר: 

הועדה מתכנסת מעת לעת.


 • מר שמעון קלמן I יו"ר, דב"ת 
 • מר רז הייפרמן I דב"ת
 • מר ארי (אהרון) קלמן
 • מר ערן גריפל


חברי ועדת השקעות - תלויות תשואה:

הועדה מתכנסת אחת לשבועיים.

 • מר אבשלום פלבר | יו"ר 
 • מר דן טהורי  
 • מר יאיר סרוסי
 • מר גדי גרינשטיין
 • מר יעקב רוזן

חברי ועדת השקעות שאינן תלויות תשואה ("נוסטרו"):

הוועדה מתכנסת אחת לחודש.

 • מר גילי כהן | יו"ר
 • מר עמנואל סידי 
 • מר חזי (יחזקאל) צאיג | דח"צ 
 • מר שי קומפל  

חברי ועדת המאזן:

הוועדה מתכנסת לפחות ארבע פעמים בשנה.

 • גב' יוכי (יוכבד) דביר | יו"ר | דח"צ 
 • מר חזי (יחזקאל) צאיג | דח"צ 
 • מר תומר שרת | דב"ת 
 • מר שמעון קלמן | דח"צ 

חברי ועדת ניהול סיכונים:

הוועדה מתכנסת לפחות פעמיים בשנה.

 • מר תומר שרת | יו"ר | דב"ת 
 • גב' יוכי (יוכבד) דביר | דח"צ 
 • מר ארי (אהרון) קלמן
 • מר שמעון קלמן | דח"צ 

ועדת משנה לאשראי: *

*הוועדה משותפת לחברות הבאות - מנורה מבטחים ביטוח בע"מ (עבור התחייבויות תלויות תשואה ושאינן תלויות תשואה), מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ ומנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ. הוועדה מתכנסת לפחות אחת לחודש.

 • מר יונתן הולצר | יו"ר 
 • מר יובל הררי
 • מר מיכאל בר-חיים