דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

ועדות הדירקטוריון - מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

חברי ועדת ביקורת:

הוועדה מתכנסת מעת לעת, בהתאם לתוכנית העבודה המאושרת ועל פי דרישות הדין, לפחות 6 פעמים בשנה.
 

 • מר שמעון קלמן | דח"צ, יו"ר
 • גב' אורלי ירקוני
 • מר תומר שרת | דח"צ

 

חברי ועדת טכנולוגיות מידע וסייבר: 

 

הועדה מתכנסת מעת לעת.

 

 • מר שמעון קלמן I יו"ר, דב"ת 
 • מר רז הייפרמן I דב"ת
 • מר יהודה בן אסייאג
 • מר ערן גריפל


חברי ועדת השקעות - תלויות תשואה:

הועדה מתכנסת אחת לשבועיים.

 • מר יעקב רוזן | יו"ר 
 • מר דן טהורי  
 • מר יוסי דורי
 • מר גדי גרינשטיין
 • מר אורי מור


חברי ועדת השקעות שאינן תלויות תשואה ("נוסטרו"):

הוועדה מתכנסת אחת לחודש.

 • מר גילי כהן | יו"ר
 • מר עמנואל סידי 
 • מר שי קומפל  


חברי ועדת המאזן:

הוועדה מתכנסת לפחות ארבע פעמים בשנה.

 • מר שמעון קלמן | יו"ר | דח"צ 
 • מר תומר שרת | דב"ת  
 • מר אפרים דרור | דב"ת


חברי ועדת ניהול סיכונים:

הוועדה מתכנסת לפחות פעמיים בשנה.

 • מר תומר שרת | יו"ר | דב"ת 
 • מר אפרים דרור | דב"ת
 • מר שמעון קלמן | דח"צ 


*ועדת משנה לאשראי: 

*הוועדה משותפת לחברות הבאות - מנורה מבטחים ביטוח בע"מ (עבור התחייבויות תלויות תשואה ושאינן תלויות תשואה), מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ ומנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ. הוועדה מתכנסת לפחות אחת לחודש.

 • מר יונתן הולצר | יו"ר 
 • מר יובל הררי
 • מר מיכאל בר-חיים