דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ

מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ הינה חברה בבעלות משותפת של מנורה מבטחים  (60%) והסתדרות המהנדסים בישראל (40%) המנהלת את אומגה קרן השתלמות (לשעבר: קרן השתלמות למהנדסים). הקרן הינה קופת גמל כמשמעותה בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה. הקרן מפעילה חמישה מסלולי השקעות לעמיתים: מסלול כללי, מסלול אג"ח, מסלול מניות, מסלול אג"ח עד 15% מניות ומסלול אג"ח עד 25% מניות.

  אודות

 • אודות

  מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ הינה חברה בבעלות משותפת של מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים בישראל.

  למידע נוסף

  אמנת שירות

 • אמנת שירות

  מנורה מבטחים הסתדרות המהנדסים מודה למבוטחיה על האמון שנתנו בה, ומבטיחה כי תפעל, ככל שניתן, על מנת לספק לכל מבוטחיה שירות מהמעלה הראשונה, וזאת במקצועיות, זמינות ושקיפות, תוך שמירה על הוראות ההסדרים התחיקתיים החלים עליה.  

  למידע נוסף

  דיווחים כספיים של החברה המנהלת

 • דיווחים כספיים של החברה המנהלת

  למידע נוסף

  קרן השתלמות אומגה

 • אומגה קרן השתלמות 286

  אפיק חסכון, המאפשר לעמיתיו ליהנות מניהול מקצועי ואיכותי. מדיניות ההשקעה במסלול זה כפופה להחלטות ועדת ההשקעות של קרן בכפוף להוראות הדין. ההצטרפות לקרן ההשתלמות מוגבלת לחברי הסתדרות המהנדסים או מי שהסתדרות המהנדסים קבעה בכתב כי הוא רשאי להצטרף לקופה

  למידע נוסף
 • אומגה קרן השתלמות מסלול אג''ח 1445

  ההצטרפות לקרן ההשתלמות מוגבלת לחברי הסתדרות המהנדסים או מי שהסתדרות המהנדסים קבעה בכתב כי הוא רשאי להצטרף לקופה.

  למידע נוסף
 • אומגה קרן השתלמות מסלול מניות 1446

  ההצטרפות לקרן ההשתלמות מוגבלת לחברי הסתדרות המהנדסים או מי שהסתדרות המהנדסים קבעה בכתב כי הוא רשאי להצטרף לקופה. 

  למידע נוסף
 • אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 25 אחוזים מניות 9803

  ההצטרפות לקרן ההשתלמות מוגבלת לחברי הסתדרות המהנדסים או מי שהסתדרות המהנדסים קבעה בכתב כי הוא רשאי להצטרף לקופה.

  למידע נוסף
 • אומגה קרן השתלמות מסלול פאסיבי - מדדי מניות 14418

  ההצטרפות לקרן ההשתלמות מוגבלת לחברי הסתדרות המהנדסים או מי שהסתדרות המהנדסים קבעה בכתב כי הוא רשאי להצטרף לקופה 

  למידע נוסף