דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

אומגה קרן השתלמות 286

קוד אוצר: 520027715-00000000000286-0286-000

אפיק חסכון, המאפשר לעמיתיו ליהנות מניהול מקצועי ואיכותי. מדיניות ההשקעה במסלול זה כפופה להחלטות ועדת ההשקעות של קרן בכפוף להוראות הדין. ההצטרפות לקרן ההשתלמות מוגבלת לחברי הסתדרות המהנדסים או מי שהסתדרות המהנדסים קבעה בכתב כי הוא רשאי להצטרף לקופה.

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

שנה נוכחית

שנה נוכחית - לצפיה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות לחץ כאן.

שנה נוכחית - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנה 2021תשואה נומינלית ברוטו

שיעור דמי ניהול לחודשים ינואר - יוני 2021

שימו לב

(*) תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (דמי ניהול), תשע"ב - 2012.

הוצאות לניהול השקעות לחודשים ינואר - דצמבר 2020

שנים קודמות

שנים קודמות - לצפיה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות לחץ כאן. 

שנים קודמות - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שימו לב

(*) התשואות השנתיות המוצגות הן בניכוי הוצאות ניהול השקעות.