דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

אופן קידוד קופות הגמל וקרנות השתלמות

קידוד קרן השתלמות

במטרה לייעל את הליכי העבודה ולהקל על זרימת המידע בין הגופים המוסדיים, בעלי הרישיון וצרכני מידע שונים, קבע האוצר שיטת קידוד אחידה למוצרים הפנסיונים.

שיטת הקידוד מורכבת משלושים ספרות אשר מייצגות:

 • תשע ספרות ראשונות יסמנו את מספר הגוף המוסדי ברשם החברות.

 • ארבע עשרה ספרות נוספות יסמנו את מספר המוצר במס הכנסה.

 • ארבע ספרות נוספות יסמנו את מסלול ההשקעה בו נמצא העמית.

 • שלוש ספרות נוספות יסמנו את מסלול דמי הניהול בתוכנית ביטוח בו נמצא העמית*.

 • פרטי העמית - מספר חשבון עמית.

* יובהר כי בכיסויים ביטוחיים בהם אין דמי ניהול, מספר המסלול יסומן כ–000.

הקידוד יופיע באופן הבא (מימין לשמאל):

 • מספר חשבון עמית - 1234567.
 • מסלול דמי הניהול - 000.
 • מסלול ההשקעה - 1445.
 • מספר המוצר - 00000000000286.
 • מספר הגוף המוסדי - 520027715.לדוגמא:

הקופה אומגה קרן השתלמות המנוהלת ע"י חברת מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ שמספרה ברשם החברות - 520027715, מנהלת 5 מסלולי השקעה:

 • 286 - אומגה קרן השתלמות.

 • 1445 - אומגה קרן השתלמות מסלול אג"ח.

 • 1446 - אומגה קרן השתלמות מסלול מניות.

 • 9802 - אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 15% מניות.

 • 9803 - אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 25% מניות.

קידוד הקופה יהיה כדלקמן: