דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

חברי הוועדות - מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים

חברי ועדת ביקורת:

זמני התכנסות הוועדה – לא פחות מהנקבע בהסדר התחיקתי.

 • מר דוד קאפח | דב"ת
 • מר גיל שביט
 • עו"ד דובי רם | דב"ת


חברי ועדת השקעות:

הוועדה מתכנסת אחת לשבועיים.

 • מר יעקב רוזן | יו"ר
 • מר דן טהורי
 • מר יוסי דורי
 • מר גדי גרינשטיין
 • מר אורי מור

 

 

ועדת משנה לאשראי: *

* הוועדה משותפת לחברות הבאות - מנורה מבטחים ביטוח בע"מ (עבור התחייבויות תלויות תשואה ושאינן תלויות תשואה), מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ ומנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ. הוועדה מתכנסת לפחות אחת לחודש.

 

 • מר יונתן הולצר | יו"ר
 • מר מיכאל בר-חיים
 • מר יובל הררי