דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

חברי הוועדות - מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים

חברי ועדת השקעות:

הועדה מתכנסת אחת לשבועיים.

 • מר צבי גרינולד
 • מר דן טהורי
 • מר אבשלום פלבר | יו"ר
 • מר יאיר סרוסי
 • מר גדי גרינשטיין

חברי ועדת ביקורת:

זמני התכנסות הועדה – לא פחות מהנקבע בהסדר התחיקתי.

 • מר שמואל שוורץ | יו"ר | דח"צ
 • מר גיל שביט
 • מר דוד קאפח | דח"צ

חברי ועדת אשראי משותפת:

הועדה מתכנסת מעת לעת, על פי הצורך.

 • מר יונתן הולצר | יו"ר
 • מר צבי גרינולד
 • מר יובל הררי