דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

הפניות לנושאים מרכזיים בתקנון קרן הפנסיה

  מעבר בין מסלולי השקעה

 • טופס בקשה למעבר בין מסלולי השקעה - פנסיה מקיפה

  לטופס
 • טופס בקשה למעבר בין מסלולי השקעה - פנסיה משלימה

  לטופס
 • הנחיות ומידע לצורך טיפול בשינוי מסלולי השקעה

  למידע נוסף

  הלוואות

 • תנאים לקבלת הלוואה מהקרן

  למידע נוסף
 • טופס בקשה לקבלת הלוואה מהקרן בצירוף הוראות למילוי הבקשה ומסמכים שיש לצרף

  לטופס

  מידע בנוגע לתביעה לקבלת קצבת שאירי פנסיונר

 • טופס תביעה לקבלת קצבת שאירי פנסיונר

  לטופס

  מידע בנוגע לתביעת נכות

 • הסבר על תהליך תביעת הנכות והמסמכים הנדרשים

  למידע נוסף

  מעקב אחרי מקבלי קצבת נכות

 • הנחיות בדבר הפעולות הנדרשות מהעמית לצורך מעקב החברה המנהלת אחר מקבלי קצבת נכות

  למידע נוסף
 • טופס למילוי על ידי מקבל קצבת נכות אגב מעקב החברה המנהלת אחר מקבל קצבת נכות.

  לטופס

  תביעות שאירים

 • הסבר על תהליך תביעת קצבת שאירים והמסמכים הנדרשים

  למידע נוסף
 • הנחיות להגשת תביעת שאירים

  למידע נוסף

  משיכת כספים מקרן הפנסיה

 • הנחיות ומסמכים למשיכת כספים מקרן הפנסיה

  למידע נוסף