דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

פדיון כספים מהקרן

עמית רשאי לפדות כספים שהצטברו בקרן גם לפני גיל פרישה כסכום חד פעמי, ובלבד שהסתיימו כבר יחסי העובד-מעסיק. עמית שעדיין עובד אצל מעסיקו, אינו רשאי לבצע פדיון של כספיו מקרן הפנסיה!

לתשומת לבך! פדיון רכיב התגמולים, חלקי או מלא, פוגע בצבירת הכספים, בפנסית הזקנה שתשולם וכן פוגע בצורה מהותית הכיסוי הביטוחי לנכות ולמקרי פטירה שאתה מקבל מקרן הפנסיה. פדיון כספי הפיצויים, חלקי או מלא, פוגע בצבירת הכספים ובפנסית הזקנה שתשולם.

שים לב, משיכת כספי רכיב התגמולים כסכום חד פעמי חייבת במס של 35% או בגובה המס השולי, הגבוה מבין השניים. בתנאים מסויימים (כגון - מיעוט הכנסות, הוצאות רפואיות גבוהות או נכות) ניתן לקבל פטור, מלא או חלקי, מתשלום מס בעת משיכת כספי רכיב הפיצויים – לפרטים נוספים לחץ כאן או צור קשר עם המוקד בטלפון 2000*.

כספי פיצויים פטורים ממס בהתאם לחישוב המעסיק על גבי טופס 161 שקיבלת מהמעסיק או בהתאם לאישור פקיד שומה. בהתאם להוראות הדין, בהעדר אישורים אלה ינוכה מס בשיעור מירבי של 47%. 

אופן הגשת בקשת משיכת כספים מקרן הפנסיה:

המסמכים הנדרשים

לצורך משיכת הכספים אנא וודא כי יש ברשותך את כל המסמכים הבאים, שאותם יש לצרף לבקשה:

  • צילום תעודת זהות (בתהליך הדיגיטלי - אין צורך).
  • העתק אסמכתא בנקאית- המחאה או אישור ניהול חשבון בנק.
  • במידה והמשיכה הינה של כספי רכיב הפיצויים - טופס 161 שקיבלת מהמעסיק (רק אם בטופס מופיע שאתה זכאי לכספי פיצויים מקרן הפנסיה ומהמעסיק בלבד) או אישור פקיד שומה, או אישור לבצע את המשיכה תוך תשלום מס מלא בשיעור של 47%.
  • מסמכים המקנים פטור מניכוי מס במקרה של משיכה של כספי רכיב התגמולים, כדי להימנע מתשלום מס במקור בשיעור מירבי.
  • ככל שעל חשבונך בקרן הפנסיה מוטל עיקול, יש לצרף מסמכים המעידים על הסרת/ביטול העיקול.שים לב, ככל שבטופס 161 מופיע שאתה זכאי לכספי פיצויים מהמעסיק, מקרן הפנסיה ומגורם נוסף (קופת גמל/ביטוח מנהלים), האישור אינו תקף ועליך להמציא אישור פקיד שומה בלבד.

לידיעתך, ככל שמעסיקך לא דיווח לחברה על סיום יחסי עובד-מעביד, נהיה זקוקים למידע על סיום יחסי עובד-מעביד, כדלקמן:

  • אם ברשותך מצוי כבר אישור מהמעסיק על סיום העבודה – תידרש להעביר אותו.
  • אם אין ברשותך אישור שכזה (לא נורא, אין צורך שתפנה למעסיק לצורך קבלתו) – תידרש להעביר אישור על תקופות עבודה מהמוסד לביטוח לאומי, שאותו ניתן להזמין באתר של המוסד לביטוח לאומי. 


מאחר שטופס בקשת המשיכה כולל התייחסות למכלול האפשרויות העומדות לרשותך – אנו ממליצים לא למלא אותו לבד (למעט דרך איזור המידע האישי, שבו מילוי הטופס מתבצע בתהליך מובנה שמותאם לנתוניך האישיים) כדי להימנע מטעויות שיעכבו את תהליך הפדיון. בעת הגשת הבקשה באמצעות המוקד נסייע לך למלא את הטופס, באופן שיאפשר משיכה בהתאם לרצונך המדויק, וימנע טעויות במילוי הטופס.


-------------
לתשומת לב! פדיון תגמולים, חלקי או מלא, פוגע בצבירת הכספים ובפנסיה שתשולם ופוגע בזכויותיך הביטוחיות בקרן. פדיון כספי הפיצויים, חלקי או מלא, פוגע בצבירת הכספים ובפנסיה שתשולם.