דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מלחמת "חרבות ברזל"

שאלות ותשובות על זכויות פנסיוניות וביטוחים

כיצד אוכל לדעת אילו ביטוחים, חסכונות וחסכונות פנסיוניים היו ברשות קרוב משפחה שלי שנפטר?

משרד האוצר מעמיד לרשות הציבור שני פתרונות יעילים ונוחים לאיתור כספים ופוליסות ביטוח:

  1. באתר "הר הכסף" ניתן לאתר מידע על קיומם של חשבונות פעילים ושאינם פעילים על שם הנפטר במוצרי חיסכון פנסיוני, קרנות השתלמות ופוליסות ביטוח חיים למקרה מוות.
  2. אתר "הר הביטוח" מאפשר למצוא מידע על תיק הביטוח של הנפטר בחברות השונות באמצעות תעודת זהות ומספר שאלות אבטחה. הדו"ח שיתקבל יציג מידע על ביטוחי רכב, בריאות, חיים ודירה הרשומים תחת שמו של הקרוב. 

האם משולמת קצבת שאירים בקרן פנסיה במקרה של פטירת מבוטח/ת כתוצאה מהמלחמה?

כן. קצבת השאירים מקרן הפנסיה שתשולם לבן/בת זוג של נפטר תהיה בשיעור של עד 60% מהשכר המבוטח ולכל ימי חייהם ואילו ילדיו של נפטר יקבלו קצבה בשיעור של עד 40% (לכלל הילדים) עד שיגיעו לגיל 21. התשלום הינו בהתאם למסלול הביטוח שבחר הנפטר.

 

למידע נוסף ולהגשת תביעה – לחצו כאן.

האם ביטוח חיים מכסה מקרה של מוות, חס וחלילה, כתוצאה ממלחמה, פעולות איבה וטרור?

כן. פוליסת ביטוח חיים משלמת למוטבים פיצוי כספי שנקבע מראש, כסכום חד פעמי או כקצבה חודשית, במקרה של פטירת המבוטח. אם לא מונו מוטבים, הפיצוי יועבר ליורשיו החוקיים של הנפטר. ההחרגה היחידה לפוליסה למקרה מוות היא התאבדות בשנה הראשונה לביטוח ולכן הכיסוי חל גם במקרים של מוות כתוצאה ממלחמה, פעולות איבה וכדומה.


למידע נוסף ולהגשת תביעה – לחצו כאן.

האם ניתן למשוך כספים מביטוח מנהלים, קופת גמל וקרן השתלמות של קרוב שנפטר?

כן. יורש או מוטב שמונה באמצעות כתב מינוי מוטבים שנמסר לקופה על ידי העמית המנוח – רשאי למשוך את התגמולים הצבורים לזכותו. ככל שמונו מוטבים, והנפטר ערך גם צוואה, יהיו המוטבים רשאים לפדות את כספם רק לאחר שינתן צו קיום צוואה וניתן יהיה לדעת שאין היא רלוונטית לחשבון הנפטר בקופה.


להנחיות למשיכת כספים מקופות גמל וקרנות השתלמות – לחצו כאן.


למשיכת כספים מפוליסת ביטוח מנהלים – לחצו כאן.


ככל שמדובר בכספי פיצויים הצבורים בקופות גמל ו/או ביטוחי מנהלים, אלו ישולמו לשאירים בהתאם לחוק פיצויי פיטורים.

מתי וכיצד עליי להנפיק צו ירושה?

במקרה שלנפטר לא היו שאירים לפי תקנון קרן פנסיה ו/או שלא מינה מוטבים ו/או לא ערך צוואה, תשלום הכספים הצבורים יתבצע לפי צו ירושה. ניתן להגיש בקשה להנפקת צו ירושה דרך אתר משרד המשפטים בקישור הבא.


כמו כן, לצורך סיוע בבקשות לצווי ירושה וצווי קיום צוואה, באפשרותך ליצור קשר עם מוקד משרד המשפטים בטלפון 077-7716411, בימים א'-ה' בין השעות 18:00-08:00. ניתן להגיש פנייה גם במייל m.haravotbarzel@justice.gov.il

מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ החברה המנהלת של קרנות הפנסיה, קופת הגמל וקרן ההשתלמות ומנורה מבטחים ביטוח בע"מ המשווקת פוליסות פרט ומנהלים, העוסקות בשיווק ולא בייעוץ פנסיוני. האמור הינו מידע כללי בלבד, ואין בו המלצה, ייעוץ או תחליף לקבלת שירות מבעל רישיון מתאים. כל האמור כפוף להוראות הדין, הפוליסות והתקנונים הרלוונטיים. קבוצת מנורה לא תישא בכל אחריות להסתמכות על האמור.