דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מבטח משנה

קרן הפנסיה מנורה מבטחים משלימה (לשעבר "מבטחים החדשה פלוס") רוכשת ביטוח משנה למסלולי הביטוח שלה ממנורה מבטחים ביטוח בע"מ.

ביטוח המשנה שנרכש הינו ביטוח יחסי מסוג Quota Share, ולפיו נושאת חברת הביטוח ב-90% מעלויות תשלומי פנסיות הנכות והשאירים שתשלם קרן הפנסיה בגין מקרי נכות ופטירה, שיחולו בתקופת מתן ביטוח המשנה כאמור, בתמורה לפרמיה השווה ל-69.3% מעלויות הכיסויים הביטוחיים לנכות ולשאירים הנגבים ממבוטחי קרן הפנסיה, שחלים עליהם הכיסויים הביטוחיים האמורים.


בקרן הפנסיה "מנורה מבטחים פנסיה" (לשעבר – מבטחים החדשה) לא קיים ביטוח משנה.