דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מעבר בין מסלולי השקעה

מעוניינ/ת לשנות את מסלול ההשקעות, שבו מתנהל חשבונך בקרן הפנסיה?

עלייך למלא טופס בחירות ולסמן את המוצר הרלוונטי: "מנורה מבטחים פנסיה" או "מנורה מבטחים משלימה" – ככל שיש לך חשבון ב-2 קרנות הפנסיה, עלייך למלא טופס בחירה נפרד עבור כל קרן פנסיה. יש להקפיד ולמלא את כל הטופס, כולל שם מלא, מספר ת.ז, מועד הבקשה וחתימה. ניתן לבחור מסלול השקעה אחד ביחס למרכיב התגמולים, ומסלול השקעה אחר ביחס לרכיב הפיצויים. בכל עת, ניתן להעביר בקשה לשינוי מסלול השקעה עבור צבירה קיימת, או הפקדות עתידיות.

יש שים לב! בהתאם להוראות הדין, שינוי מסלול ההשקעות של רכיב הפיצויים כפוף לאישור המעסיק. ככל שבחרת במסלול השקעות עבור רכיב הפיצויים, שאינו מסלול ברירת המחדל שבחר מעסיקך ביחס לכספי רכיב הפיצויים של עובדיו, ו/או שמעסיקך לא נתן אישור גורף שמאפשר לעובדיו למסלול שבחרת – יהיה עלייך להציג לחברה את אישור המעסיק (בחלק שנוגע להצהרת המעסיק בתחתית טופס הבחירות או במכתב נפרד) להעברת כספי רכיב הפיצויים למסלול שבחרת, אחרת, לא יבוצע שינוי מסלול ההשקעות ביחס לרכיב הפיצויים.

טפסים