דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

אסיפות כלליות - מנורה מבטחים החזקות בע"מ

  אסיפות כלליות

 • הודעה על אסיפה כללית - 06.05.2024

  הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה 

  למידע נוסף
 • הודעה על אסיפה כללית - 17.10.2023

  הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה 

  למידע נוסף
 • הודעה על אסיפה כללית - 03.05.2023

  הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

  למידע נוסף
 • הודעה על אסיפה כללית - 5.12.2022

  הודעה בדבר אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

  למידע נוסף
 • הודעה על אסיפה כללית - 03.01.2022

  הודעה בדבר אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

  למידע נוסף
 • הודעה על אסיפה כללית - 30.11.2020

  להלן קישור לדיווח מיידי שפרסמה החברה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il מיום 07.12.2020, שעניינו - "ביטול האסיפה הכללית המיוחדת שזומנה ליום 05.01.2021".

  למידע נוסף
 • הודעה על אסיפה כללית - 30.09.2020

  הודעה בדבר אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

  למידע נוסף
 • הודעה על אסיפה כללית - 05.05.2020

  הודעה בדבר אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה.

  למידע נוסף
 • הודעה על אסיפה כללית - 02.07.2019

  הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה.

  למידע נוסף
 • הודעה על אסיפה כללית - 31.12.2018

  הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה.

  למידע נוסף
 • הודעה על אסיפה כללית - 17.10.2017

  הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה.

  למידע נוסף
 • הודעה על אסיפה כללית - 03.05.2017

  הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה.

  למידע נוסף