דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

אודות מנורה מבטחים החזקות

מנורה מבטחים החזקות בע"מ, הינה אחת מחמש קבוצות הביטוח והפיננסיים הגדולות בישראל, המנהלת את קרן הפנסיה הגדולה בישראל - "מנורה מבטחים פנסיה", הראשונה בגודלה בביטוח כללי בישראל, הגדולה בתחום ביטוחי הרכב  ומתמחה בניהול כספי לקוחות ועמיתים.

הקבוצה פועלת, בכל ענפי הביטוח העיקריים בישראל, באמצעות חברות בנות בשליטתה - מנורה מבטחים ביטוח בע"מ ושומרה חברה לביטוח בע"מ והיא הקבוצה הגדולה בישראל בתחום הביטוח הכללי והגדולה בתחום ביטוחי הרכב (חובה ורכוש). הקבוצה פעילה באמצעות מנורה מבטחים ביטוח, בנוסף, לכלל תחומי הביטוח הכללי, גם בתחומי ביטוח החיים וביטוח בריאות והיא בין חמש קבוצות הביטוח הגדולות בישראל. 

לחברה גם פעילויות נוספות, כגון השקעות בנדל"ן בחו"ל באמצעות חברות נוספות בשליטתה. 

  • פעילות באנרגיה סולרית בארץ ובחו"ל באמצעות מנורה מבטחים אנרגיה בע"מ  
  • פעילות אשראי ומימון לעסקים קטנים או בינוניים באמצעות אמפא קפטיל בע"מ  . 
  • פעילות מתן התחייבויות לפרעון אמצעי תשלום באמצעות ERN סליקת תשלומים בע"מ  .