דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

תקנון קרנות הפנסיה

חשוב מאוד! לצורך בירור זכויות, הנוסח הרלוונטי של התקנון הינו הנוסח שבתוקף במועד קרות האירוע הנטען על ידי העמית, ולא דווקא נוסח התקנון המעודכן להיום.

הפניות לנושאים מרכזיים בתקנון קרן הפנסיה

תקנון עדכני - קרן הפנסיה מנורה מבטחים פנסיה (לשעבר מבטחים החדשה)

תקנונים קודמים - קרן הפנסיה מנורה מבטחים פנסיה 

תקנון עדכני - קרן הפנסיה מנורה מבטחים משלימה (לשעבר מבטחים החדשה פלוס)

תקנונים קודמים - קרן הפנסיה מנורה מבטחים משלימה (לשעבר מבטחים החדשה פלוס)


---------
לצורך בירור זכויות, הנוסח הרלוונטי של התקנון הינו הנוסח שבתוקף במועד קרות האירוע הנטען על ידי העמית, ולא דווקא נוסח התקנון המעודכן להיום.