דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

יותר מדרך אחת לחסוך: מהו "חיסכון פנסיוני"?

החיסכון הפנסיוני שמיועד לתת לנו בטחון בימים שאחרי הפרישה, מורכב מכמה וכמה מוצרים שונים ומה שמתאים לאחד, הוא לא בהכרח מה שמתאים לאחרת. מהם המוצרים שמרכיבים את ענף החיסכון הפנסיוני? על כך נרחיב במאמר זה.

מטרתו העיקרית של החיסכון הפנסיוני הוא לשמש אותנו לאחר היציאה לפנסיה, במקום המשכורת אותה הרווחנו. אולם, זאת לא המטרה היחידה, וחלק ממוצרי החיסכון הפנסיוני כוללים גם ביטוח. ביטוח, שנועד לספק הגנה שיכולה להתגלות כקריטית לכם ו/או למשפחתכם במצבים שבהם מפסיקים לעבוד, כמו גם כתוצאה מאובדן כושר עבודה ופטירה, לא עלינו. בכל אחד ממצבים אלה, קרן הפנסיה עשויה להעניק קצבה חודשית, המסייעת לכם או למשפחה להתקיים גם בנסיבות החדשות.

קראו עוד: פנסיה זה לא רק לפנסיה

גובה קצבת הזקנה בקרן הפנסיה נגזר, בין השאר, מסכום הכסף שנצבר בקרן במהלך השנים. ככל שהסכום יהיה גבוה יותר – כך גם הקצבה תהיה גבוהה יותר. המעסיק והעובד דואגים להפרשות לקרן הפנסיה (12.5% על חשבון המעסיק ו-6% על חשבון העובד – על פי חוק פנסיית חובה), ובסך הכול, מפרישים אליה כ-18.5% מהמשכורת. פועל יוצא מכך הוא שככל שהמשכורות במהלך הקריירה גבוהות יותר, כך גם הסכום שנצבר בקרן גבוה יותר.

משתנה נוסף שמשפיע על גובה הקצבה הוא מקדם הפרישה (המוכר גם בשם "מקדם המרה" או "מקדם אקטוארי"). המקדם הוא מספר שמבטא את מספר החודשים המשוער לפי תוחלת החיים הממוצעת לתשלום הקצבה. ככלל, ניתן לבקש מקרן הפנסיה לקבל את קצבת הזקנה כפנסיה מוקדמת כבר החל מגיל 60, כשגיל הפרישה הקבוע בחוק (נכון לשנת 2020) הוא 67 לגברים ו-62 לנשים. המשמעות היא שמי שיפרוש מאוחר יותר, ייהנה ממקדם המרה נמוך יותר, מה שבהכרח ייצר מאותו סכום צבור קצבת זקנה גבוהה יותר.

אבל קרן פנסיה, כאמור, לא מיועדת רק לגיל הפרישה. קרן פנסיה מקיפה כוללת, כברירת מחדל, גם כיסויים ביטוחיים. למשל, במצב בו חלילה תלכו לעולמכם בטרם עת, ייתכן שהשאירים שלכם (בני או בנות זוג וילדים עד גיל 21) יהיו זכאים לקצבת שאירים מקרן הפנסיה (בני או בנות הזוג – לכל החיים, והילדים – עד לגיל 21). כמו כן, אם תאבדו את כושר העבודה שלכם (לדוגמא, עקב תאונה או מחלה), ייתכן שתהיו זכאים לקבל מהקרן קצבת נכות.

החברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני גובה, בהתאם לחוק, דמי ניהול עבור ניהול ותפעול החסכונות הפנסיוניים. בקרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקופת גמל, דמי הניהול נגבים גם מההפקדה החודשית (במידה ויש כזו) וגם מהצבירה הכוללת. בקרן השתלמות, נגבים דמי הניהול מהצבירה בלבד (עד 2%) וכך גם בקופת גמל לפי תיקון 190 (עד 1.05%).

קראו עוד: מתחילים עבודה חדשה? אל תשכחו את המו"מ על הפנסיה

אילו מוצרי חיסכון פנסיוני קיימים בשוק?

קרן פנסיה 

נכון להיום, קרן פנסיה מקיפה היא המוצר השכיח ביותר והיא גם המוצר שנקבע כברירת מחדל במסגרת הסדר פנסיית חובה. אחד היתרונות הבולטים בקרן פנסיה מקיפה הוא הסבסוד שמעניקה המדינה ל-30% מהנכסים בקרנות הפנסיה המקיפות. סבסוד זה ניתן באמצעות אגרות חוב מבטיחות תשואה של המדינה ("אג"ח מיועדות"). אגרות החוב הללו מעניקות ריבית מובטחת של 4.86%, צמודה למדד ובערבות המדינה. לא משנה מה מצב השוק וגם בעתות משבר, החוסכים נהנים מהתשואה הזו.

יתר הנכסים מושקעים בהתאם להעדפות של החוסך או החוסכת, במסגרת מסלולי ההשקעה המוצעים בקרן. ברירת המחדל עבור מי שלא ביצע בחירה יזומה היא מסלול השקעה תלוי גיל, שבו רמת הסיכון הולכת ויורדת ככל שמתקרבים לגיל הפרישה. בנוסף, קרן הפנסיה מוגנת מתנודתיות בשוק ההון גם כשפורשים לפנסיה ומתחילים לקבל קצבת זקנה.

ביטוח מנהלים

גם ביטוח מנהלים, בדומה לקרן פנסיה, נועד למטרת חיסכון פנסיוני, וברוב המקרים הוא כולל גם מרכיב חיסכון וגם מרכיב כיסוי ביטוחי. עם זאת, עלותם של הביטוחים הכלולים בקרן הפנסיה נמוכה יותר מאשר בביטוח המנהלים, וזאת עקב מנגנון "הערבות ההדדית" שבקרן הפנסיה. מנגנון, שבמסגרתו החוסכים ערבים זה לזה, גם במקרה של הפעלת הכיסוי הביטוחי. בביטוח מנהלים, לעומת זאת, חברת הביטוח נושאת בסיכון הכרוך בביטוח – ולכן הוא גם יקר יותר.

גם דמי הניהול בביטוח המנהלים נוטים להיות גבוהים יותר. בקרן פנסיה חדשה מקיפה ניתן לגבות עד 0.5% (במונחים שנתיים) מהסכום הכולל שנצבר בחיסכון, ועד 6% מסך ההפקדות החודשיות. בביטוחי המנהלים ובקופות הגמל שנפתחו החל מינואר 2014, לעומת זאת, ניתן לגבות עד 1.05% מהסכום הצבור ועד 4% מההפקדות החודשיות.

המדינה הגבילה את הסכום שניתן להפקיד לקרן פנסיה מקיפה להפקדה של עד 4,326 ש"ח לחודש (נכון לינואר 2021). מדובר בהפקדה המשקפת שכר של כ-22,768 שקלים. מי שגובה ההפקדה שלו עולה על הסכום שלמעלה, יצטרך לפצל את ההפקדה בין מספר מוצרים.

קופת גמל 

קופת גמל היא שם כולל למספר מכשירי חיסכון פנסיוניים לטווח קצר, בינוני או ארוך, שאין להתבלבל ביניהם. כך למשל, קרן השתלמות היא סוג של קופת גמל, וכן גם קופת גמל להשקעה, או קופות הגמל במסגרת תכנית "חיסכון לכל ילד". עם זאת, בהקשר של חיסכון פנסיוני, כשאומרים "קופת גמל", הכוונה היא בדרך כלל לקופת גמל לתגמולים.

קופת גמל מסוג זה מיועדת עבור חיסכון פנסיוני בלבד, אותו ניתן לממש בתנאים ספציפיים, המפורטים בתקנון הקופה (להבדיל מקופת גמל להשקעה, למשל, שניתן לפדות בכל עת ומכל סיבה, בכפוף לתשלום מס רווחי הון). סכומים שנצברו בקופה לפני שנת 2008 ניתן לפדות גם כתשלום חד-פעמי, עם ההגעה לגיל הפרישה. זאת, בעוד את הסכומים שנצברו לאחר 2008 יהיה ניתן לממש רק על דרך של העברתם למכשיר קצבתי (כמו קרן פנסיה) שימיר אותם לקצבה חודשית.

בשונה מחסכונות פנסיוניים כמו קרן פנסיה או ביטוח מנהלים, קופת גמל היא מכשיר חיסכון "טהור". כלומר, הוא לא כולל כיסויים ביטוחיים.

קראו עוד: היום לא מספיק לתכנן תקציב משפחתי 

קרן השתלמות

קרן השתלמות היא אפיק ח יסכון לטווח הבינוני עד הארוך, אותו ניתן לפדות במלואו כעבור שש שנים מיום פתיחת החיסכון (או לאחר מכן). אף שקרן השתלמות לא נועדה במקור עבור חיסכון לפנסיה, הרי שניתן להשתמש בה גם למטרה זו, משום שהרווחים עליה פטורים (עד לתקרה מסוימת) ממס רווחי הון.

קראו עוד: סוף שנה, קרן השתלמות - על מה ולמה?

כמו בקופות גמל אחרות, גם בקרן השתלמות מדובר בחיסכון בלבד, ללא כיסויים ביטוחיים. הכסף שמופרש לקרן ההשתלמות מושקע בשוק ההון, בהתאם למסלול ההשקעה שבו נמצאים הכספים. לאחר שש שנים, ניתן למשוך את הכספים או חלקם, או לחילופין להמשיך לצבור רווחים, אם ישנם, עד למועד המשיכה, וזאת ללא מגבלת זמן.

למרות שקרנות השתלמות נחשבות לחיסכון לטווח בינוני, יש מי שבוחרים לא למשוך את הכסף ולצבור אותו ואת הרווחים הנצברים בו עד היציאה לפנסיה. במקרה כזה, נפתחת אפשרות נוספת: לנייד את כספי קרן ההשתלמות לתוך קרן הפנסיה – מהלך שיכול להגדיל את קצבת הפנסיה החודשית שתקבלו. באופן הזה, לכסף שנצבר בקרן הפנסיה יתווסף גם הכסף שנצבר בקרן ההשתלמות, ומכיוון שתשלום קצבת הפנסיה הוא למשך כל חיי הפנסיונר – הופכים כספי קרן ההשתלמות מסכום מוגדר שניתן למשוך באופן חד-פעמי, לחלק מקצבת הזקנה החודשית מקרן הפנסיה.

קראו עוד: במה קרן השתלמות נבדלת מכל חיסכון אחר? 

תיקון 190

קופת גמל לפי תיקון 190 הינה קופת גמל לחסכון, שההפקדות אליה מתבצעות במעמד של עמית-עצמאי, ושניתן למשוך ממנה את הכספים כקצבה פטורה ממס שתשולם למשך כל ימי הפנסיונר, או כמשיכה חד פעמית למי שעומד בתנאים מסוימים, על דרך של היוון קצבה, תוך תשלום מס בשיעור של 15% מהרווחים הנומינליים (במקום מס רווחי הון ריאלי של 25%).

לאחר גיל 60 ניתן להתחיל לקבל קצבה בגין הכספים שהופקדו בקופה לפי תיקון 190. המרת הכספים לקצבת זקנה תקנה פטור מלא ממס רווחי ההון בגין הרווחים שכבר נצברו, והקצבה שתשולם תהיה פטורה לחלוטין ממס.

יש לקחת בחשבון שמשיכת כספים מקופת הגמל לאחר גיל 60 (במסגרת התנאים להיוון קצבה מוכרת) חייבת במס של 15% על הרווח הנומינלי בקופה, וזאת לעומת מס של 25% על הרווח הריאלי באפיקים חליפיים כמו קרנות נאמנות, תיק ני"ע או אפילו פוליסת חסכון. עם זאת וכל עוד אנו חיים בתקופה שבה האינפלציה נמוכה, יש יתרון לתשלום מס של 15% על הרווח הנומינלי על פני החלופה, שהיא כזכור 25% על הרווח הריאלי.

מאפיין נוסף של הקופה שכדאי לקחת בחשבון הוא תכנון ההורשה. כמו בכל קופה אחרת, גם בקופה זו ניתן למנות מוטבים, המוציאים את הקופה מגדר העזיבון במקרה של פטירה. ככל שהלכתם לעולמכם לפני גיל 75, יהיו המוטבים (או היורשים במידה ולא מיניתם מוטבים) זכאים לקבל את הכספים שנצברו בקופה בפטור ממס רווחי הון. אם לעומת זאת הלכתם לעולמכם לאחר גיל 75, הרי שהכספים בקופה ישולמו למוטבים או ליורשים, לפי העניין) לאחר תשלום מס רווחי הון של 15%.

קראו עוד: מהו תיקון 190?