דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

מהי קופת גמל לפי תיקון 190?

מתקרבים לגיל 60? יש לכם אפשרות להיערך לפרישה בצורה חכמה ומחושבת יותר

לאורך החיים אתם חוסכים בכל מיני מקומות. רוב האנשים עושים זאת בעיקר דרך קרן הפנסיה, כשכירים או כעצמאיים. לחלק יש גם קרן השתלמות ולאחרים יש השקעות מסוגים אחרים כמו תיק ניירות ערך וקרנות נאמנות או פקדונות בבנקים. תיקון 190 לפקודת מס הכנסה הוא אפיק השקעה חליפי, שנהנה מיתרונות מיסוי לא מבוטלים בעת הפדיון, מאפשרות לקבל קצבת זקנה פטורה ממס, מדמי ניהול נמוכים, אפשרות לקבל הלוואות ועוד.

לחוסכים המתקרבים לגיל 60, קופת גמל לפי תיקון 190 בפקודת מס הכנסה היא אפיק השקעה שעשוי להיות אטרקטיבי במיוחד. קופת גמל לפי תיקון 190 הינה קופת גמל לחיסכון, שההפקדות אליה מתבצעות במעמד של עמית-עצמאי, ושניתן למשוך ממנה את הכספים כקצבה פטורה ממס שתשולם למשך כל ימי הפנסיונר, או כמשיכה חד פעמית למי שעומד בתנאים (שיפורטו בהמשך) על דרך של היוון קצבה, תוך תשלום מס בשיעור של 15% מהרווחים הנומינליים (במקום מס רווחי הון ריאלי של 25%).

מהם היתרונות של קופה לפי תיקון 190?

1. קבלת קצבה פטורה ממס 

לאחר גיל 60 ניתן להתחיל לקבל קצבה בגין הכספים שהופקדו בקופה לפי תיקון 190. המרת הכספים לקצבת זקנה תקנה פטור מלא ממס רווחי ההון בגין הרווחים שכבר נצברו, והקצבה שתשולם תהיה פטורה לחלוטין ממס, למעט חלק קצבה מזכה. לצורך קבלת הקצבה יש לנייד תחילה את הכספים מהקופה לקרן פנסיה/ביטוח מנהלים, לצורך קבלת הקצבה.

2. הטבות מס במשיכה

משיכת כספים מקופת הגמל לאחר גיל 60 (במסגרת התנאים להיוון קצבה מוכרת) חייבת במס של 15% על הרווח הנומינלי בקופה, לעומת מס של 25% על הרווח הריאלי באפיקים חליפיים כמו קרנות נאמנות, תיק ניירות ערך או אפילו פוליסת חיסכון. כל עוד אנו נמצאים חיים בתקופה שבה האינפלציה נמוכה, יש יתרון לתשלום מס של 15% על הרווח הנומינלי על פני החלופה של 25% על הרווח הריאלי.

3. מעבר בין מסלולי השקעה / חברות מנהלות

השקעה בקופת גמל מאפשרת לבצע מעבר קל ומהיר בין מסלולי ההשקעה השונים, תוך התאמת תמהיל ההשקעות לצרכים שלכם ולמידת הסיכון הרצויה לכם. ניהול ההשקעות בקופת הגמל כולל גם חשיפה לנכסים לא סחירים (כמו נדל"ן, קרנות השקעה וכו'), שאינם קיימים בחלק ממוצרי השקעה חליפיים כמו קרנות נאמנות או תיק ניירות ערך. כמו כן, מעבר למסלול השקעה אחר באותה הקופה לא נחשב כאירוע מס.

מאחר שקופה לפי תיקון 190 היא קופ"ג לחיסכון לכל דבר, הרי שניתן לעבור לכל חברה מנהלת אחרת שתבחרו בכל עת. המעבר לחברה מנהלת אחרת אינו נחשב כאירוע מס ולכן לא כרוך בתשלום מס רווח הון. לעומת זאת, מעבר לקרן נאמנות אחרת או לפוליסת חיסכון בחברת ביטוח אחרת כרוך תחילה בפדיון הכספים ותשלום מס רווחי הון.

4. אפשרות לקבל הלוואה כנגד הכספים המופקדים

כספים שהופקדו לקופה לפי תיקון 190 עבור חוסך שעבר את גיל 60 הם כספים נזילים (במסגרת התנאים להיוון קצבה מוכרת), ולכן ניתן לקבל בגינם הלוואה בשיעור של עד 78% מהכספים הנזילים, בתנאי ריבית אטרקטיביים, ובכך למנף את ההשקעה בקופה.

5. תכנון הורשה

גם בקופה לפי תיקון 190 ניתן למנות מוטבים, כמו בכל קופה אחרת. מינוי המוטבים בקופה מוציא את הקופה מגדר העזבון במקרה של פטירה. ככל שהלכתם לעולמכם לפני גיל 75, יהיו המוטבים (או היורשים במידה ולא מיניתם מוטבים) זכאים לקבל את הכספים שנצברו בקופה בפטור ממס רווחי הון. אם לעומת זאת הלכתם לעולמכם לאחר גיל 75, הרי שהכספים בקופה ישולמו למוטבים או ליורשים, לפי העניין) לאחר תשלום מס רווחי הון של 15%.

פתיחת קופת גמל לפי תיקון 190

כל חברה שמנהלת קופות גמל, מנהלת גם קופה לפי תיקון 190. את הקופה אפשר לפתוח ישירות מול הגוף הפיננסי, או בתיווך הסוכן הפנסיוני.

בבחירת הגוף שינהל עבורכם את החיסכון, כדאי לבדוק לגבי הטבות שאתם אולי זכאים להם בדמי הניהול או תנאי החיסכון, בין השאר בזכות הסדר מטעם מקום עבודה או ארגון מקצועי. מנורה מבטחים משתפת פעולה עם כמה מהארגונים והחברות הגדולים במשק, ולכן אם אתם עובדים או מאוגדים במסגרת המקומות הללו, ייתכן שאתם זכאים להטבות משתלמות בדמי הניהול. הטבות, שאותן ניתן להחיל (בהתאם להסכם עם המעסיק או ארגון העובדים) גם על קרובי משפחה מקרבה ראשונה. 

מהם התנאים להפקדה לקופה לפי תיקון 190?

עמית-עצמאי רשאי לבצע לקופה לפי תיקון 190, תחת מספר מגבלות:

  • ראשית, בשנה שבה מבוצעת הפקדה לקופה, על העמית לבצע תחילה הפקדה שמיועדת לקצבה עד לגובה התקרה המוטבת (בשנת 2022 - סך של 35,244 ₪ בשנה) – ניתן להפקיד את הסכום הזה לקופה עצמה (כרובד קצבתי), או לקופה/קרן פנסיה/ביטוח מנהלים אחרים (ולהציג אישור על ההפקדה הזו לקופה שאליה מעוניינים לבצע הפקדה לפי תיקון 190).

  • שנית, קיימת תקרה ביחס לסכום שניתן להפקיד לצורך קצבה מוכרת בכלל המוצרים הפנסיוניים של העמית (לאו דווקא בקופה לפי תיקון 190), בהתאם לגיל העמית במועד ההפקדה.

מהם התנאים שבהם ניתן לבצע משיכה חד פעמית של הכספים מקופה לפי תיקון 190?

הפקדה לקופה לפי תיקון 190 היא הפקדה לקצבה, ולכן ברירת המחדל היא שהכספים ישולמו לקצבה. אבל, כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים, יכול העמית לבחור לבצע משיכה חד פעמית של הכספים, תוך ניכוי מס בשיעור של 15% בגין הרווחים הנומינליים:

  1. העמית הינו לפחות בן 60;
  2. הכספים הופקדו לאחר שנת 2012;
  3. העמית מקבל קצבת זקנה חודשית בסכום העולה על הקצבה המזערית (בשנת 2022 – לפחות 4,606 ש"ח), כאשר מדובר אך רק על קצבת זקנה המשולמת על ידי קרן פנסיה/ביטוח מנהלים או פנסיה תקציבית;

    * פנסיה תקציבית המשולמת לבעל השליטה או קצבת זקנה/קצבה אחרת המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי, קצבת נכות או קצבת שאירים אינן נחשבות כקצבאות מזעריות לצורך היוון הכספים לפי תיקון 190.
  4. העמית הצהיר, כי אין ברשותו קופ"ג גמל אחרות שיש בהם תשלומים פטורים, או שיש ברשותו קופות גמל אחרות שיש בהם תשלומים פטורים (לרבות כספים שנמשכו מאותן הקופות), אשר סכומן המצרפי, ביחד עם הסכום שבקופה אינו עולה על התקרה להפקדת תשלומים פטורים.

למי קופה לפי תיקון 190 לא מתאימה?

לקופה לפי תיקון 190 יש מספר חסרונות ולכן היא לא מתאימה לכל אחד. קופה לפי תיקון 190 לא מתאימה למי שגילו פחות מ-60, ולא מעונין להמתין עד שיגיע לגיל 60 עם משיכת הכספים. הקופה לא מתאימה למי שקצבת הזקנה שהוא עתיד לקבל תהיה פנסיה תקציבית בשל היותו בעל שליטה. הקופה לא מתאימה למי שלא צפוי לקבל פנסיה תקציבית או קצבת זקנה (מקרן פנסיה/קופת גמל/ביטוח מנהלים) בסכום העולה על הקצבה המינימלית (לפחות 4,606 ש"ח לחודש בשנת 2022), או שהקצבה שהוא יקבל תהיה רק מהמוסד לביטוח לאומי.

ואם אני מעוניינ/ת בכספים נזילים לפני הגעה לגיל 60?

אם אתם מעוניינים שהכספים יהיו זמינים עבורכם לפני גיל 60, ולא מעוניינים לחכות עד לגיל 60, קופת גמל לפי תיקון 190 אינה מתאימה לצרכים שלכם. מוצע שתבדקו שני אפיקי חיסכון אחרים שעשויים להתאים לכם יותר - גם בשני אפיקים אלה, בדומה לקופה לפי תיקון 190, ניתן יהיה להשתמש בעתיד (ככל שלא תמשכו אותם לפני גיל פרישה) לצורך הגדלת החיסכון המצטבר לפנסיה.

האפיק הראשון הוא קרן השתלמות. מקרן השתלמות שנפתחה עבורכם מטעם מקום העבודה או כעצמאיים ניתן למשוך בחלוף שש שנים ויותר מיום פתיחתה, או שלוש שנים בגיל הפרישה, אז הצבירה פטורה ממס. לחילופין, אפשר להמתין עם המשיכה עד לפנסיה (או ללוות ממנה בינתיים, בתנאים יותר אטרקטיביים מאשר בבנקים), ואז לנייד את הכספים לקרן הפנסיה ולהגדיל את הקצבה.

האפיק השני הוא קופת גמל להשקעה, שגם בה אפשר לבחור מבין מסלולי השקעה ולעבור בין גופים פיננסיים ללא קנסות. היתרון הגדול של קופת גמל להשקעה הוא האפשרות למשוך את הכספים בכל עת, גם כעבור זמן קצר, בכפוף לתשלום מס של 25% על הרווחים. ככל שממתינים עם המשיכה עד לפנסיה, ניתן לנייד את הכספים לקרן פנסיה/ביטוח מנהלים לצורך קבלת קצבת זקנה מיידית, ובמקרה שכזה לא ינוכה מס רווחי הון בעת הניוד לקרן הפנסיה והקצבה שתשולם בגין כספי קופת הגמל להשקעה תהיה קצבה פטורה ממס.

מה קורה אם מבצעים משיכה שלא לפי הכללים?

משיכה לפני הגעה לגיל 60 או משיכה של מי שמקבל קצבה/פנסיה תקציבית שאינה עומדת בתנאים (מי שקצבתו אינה קצבת זקנה של לפחות 4,606 ₪ בחודש מקרן פנסיה/קופ"ג/ביטוח מנהלים/פנסיה תקציבית למי שאינו בעל שליטה) נחשבת כמשיכה שלא כדין, ולכן כרוכה בניכוי מס במקור בשיעור של 35% (כולל מסכום שהופקד, לא רק מהרווחים). לכן, חשוב לוודא מראש, לפני שמצטרפים לקופה לפי תיקון 190, שאתם תעמדו בעתיד בתנאי המשיכה.

לטופס בקשה להפקדת כספים לצורך קצבה מוכרת בקופת גמל לפי תיקון 190 - לחצו כאן

האמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.