דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

הנחיות להגשת בקשה למשיכת כספים (פדיון)

פוליסת הביטוח שברשותך הינה נכס כלכלי - אנו ממליצים לשמור עליה. הפוליסה מבטיחה לך רשת ביטחון כלכלית בעת קרות מקרה ביטוח המכוסה על פי הפוליסה. במקרה של משיכת הסכומים שנצברו לזכותך בחלקם או במלואם, הכיסויים הביטוחיים, לרבות רכיב הריסק שבה יוקטנו או יבוטלו בהתאם.

לתשומת לבך, קיימת חשיבות לרצף ביטוחי, וכי העדר כיסוי מתאים, עלול לחשוף אותך ואת בני משפחתך המבוטחים לנזק. בטרם תעביר/י בקשה לפדיון, אנו מציעים לפנות תחילה לסוכן הביטוח שלך או למוקדי שירות לקוחות בטלפון 2000* או לטלפון 03-7107777 לצורך הבנת משמעויות הפדיון.

באפשרותך לבדוק האם ברשותכם פוליסת חיסכון במנורה מבטחים ואת הסכום שנצבר בפוליסה עד כה באזור המידע האישי:

אם הנך רשומים למידע האישי, יש ללחוץ כאן לכניסה. באפשרותך לבצע משיכה חלקית או מלאה של הכספים בפוליסה.

באפשרותכם להגיש בקשה לפדיון פוליסת Top Finance באופן מקוון בקישור הבא.  

  הנחיות

 • משיכת כספים מפוליסת ביטוח חיים פרט (פדיון)

  למידע נוסף
 • משיכת כספים מפוליסת ביטוח חיים מנהלים (פדיון)

  למידע נוסף
 • משיכת כספים מפוליסת ביטוח חיים עצמאים (פדיון)

  למידע נוסף
 • משיכת כספים בפטור ממס לבעלי הכנסה נמוכה (פדיון)

  למידע נוסף