דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

הנחיות להגשת בקשה למשיכת כספים (פדיון)

פוליסת הביטוח שברשותך הינה נכס כלכלי - אנו ממליצים לשמור עליה. הפוליסה מבטיחה לך רשת ביטחון כלכלית בעת קרות מקרה ביטוח המכוסה על פי הפוליסה. במקרה של משיכת הסכומים שנצברו לזכותך בחלקם או במלואם, הכיסויים הביטוחיים, לרבות רכיב הריסק שבה יוקטנו או יבוטלו בהתאם.

לתשומת לבך, קיימת חשיבות לרצף ביטוחי, וכי העדר כיסוי מתאים, עלול לחשוף אותך ואת בני משפחתך המבוטחים לנזק. בטרם תעבירו בקשה לפדיון, אנו מציעים שתפנו לסוכן הביטוח שלך או למוקדי שירות לקוחות בטלפון 2000* או לטלפון 03-7107777 לצורך הבנת משמעויות הפדיון.

באפשרותכם לבדוק האם ברשותכם פוליסת חיסכון במנורה מבטחים ואת הסכום שנצבר בפוליסה עד כה באזור המידע האישי:

אם הנכם רשומים למידע האישי, לחצו כאן לכניסה. באפשרותכם לבצע משיכה חלקית או מלאה של הכספים בפוליסה. 

באפשרותכם להגיש בקשה לפדיון פוליסת top finance באופן מקוון בקישור הבא.  


  הנחיות

 • הנחיות למשיכת כספים מפוליסת ביטוח חיים פרט (פדיון)

  למידע נוסף
 • הנחיות למשיכת כספים מפוליסת ביטוח חיים מנהלים (פדיון)

  למידע נוסף
 • הנחיות למשיכת כספים מפוליסת ביטוח חיים עצמאים (פדיון)

  למידע נוסף