דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

הנחיות למשיכת כספים מפוליסת ביטוח חיים מנהלים (פדיון)

הנחיות למשיכת כספים מפוליסת ביטוח חיים מנהלים (פדיון)

פוליסת מנהלים הנה תוכנית חיסכון לטווח ארוך, המיועדת לאוכלוסיית העובדים השכירים. תוכנית זו כפופה לתקנות קופות הגמל.

פוליסת הביטוח שברשותך הינה נכס כלכלי - אנו ממליצים לשמור עליה. הפוליסה מבטיחה לך רשת ביטחון כלכלית בעת קרות מקרה ביטוח המכוסה על פי הפוליסה.

במקרה של משיכת הסכומים שנצברו לזכותך בחלקם או במלואם, הכיסויים הביטוחיים, לרבות רכיב הריסק שבה יוקטנו או יבוטלו בהתאם.

לתשומת לבך, קיימת חשיבות לרצף ביטוחי, וכי העדר כיסוי מתאים, עלול לחשוף אותך ואת בני משפחתך המבוטחים לנזק.

בטרם תעבירו בקשה לפדיון, אנו מציעים שתפנו לסוכן הביטוח שלך או למוקדי שירות לקוחות בטלפון 2000* או לטלפון 03-7107777 לצורך הבנת משמעויות הפדיון.

באפשרותכם לבדוק האם ברשותכם פוליסת חיסכון במנורה מבטחים ואת הסכום שנצבר בפוליסה עד כה באזור המידע האישי:

 • אם הנכם רשומים למידע האישי, לחצו כאן לכניסה.

באפשרותכם לבצע משיכה חלקית או מלאה של הכספים בפוליסה.

באפשרותכם להגיש בקשה לפדיון פוליסת ביטוח חיים מנהלים באופן מקוון
בקישור הבא.

מקבל הפדיון

 • בפוליסות מסוג ביטוח מנהלים את כספי הפדיון משלמים למבוטח בכפוף למסמכים המפורטים להלן.
 • במקרים מסוימים ישולמו כספי הפיצויים למעסיק.

מהם המסמכים הנדרשים לפדיון?

את המסמכים הבאים:

 • לצורך ביצוע פדיון פוליסת מנהלים נא למלא טופס בקשה לפדיון מפוליסת מנהלים , לצרף את המסמכים הנדרשים בטופס.
  ניתן להיעזר בהנחיות למילוי טופס בקשה לפדיון מנהלים.
 • במשיכת פיצויים, יש להמציא לחברה אישור כי סיימת את עבודתך אצל המעסיק(*).
  כמו כן יש להציג הנחיות למיסוי הפיצויים (**) באם לא הועברו לחברה בעבר:

  (*) מסמכים המהווים אישור לסיום עבודה:
  טופס הודעת מעביד על עזיבת עבודה או "אישור תקופות ביטוח ומעסיקים" הניתן למצוא באתר האישי של המוסד לביטוח לאומי או תלוש שכר אחרון בו ניתן לראות התחשבנות בגין סיום העבודה.
  (**) הנחיות מיסוי: טופס 161 ו/או הנחיות פקיד שומה.

לאן לשלוח את המסמכים?

אפשר לשלוח את המסמכים דרך אחד מאמצעי התקשורת הבאים:

 • דואר אלקטרוני: LifeIns-m@menora.co.il​.
 • פקס: 03-7602746.
 • דואר ישראל: ת.ד. 927 תל אביב, מיקוד 6100802.

מיסוי

מהם תנאי משיכת תגמולים לשכירים בהתאם לתקנות קופות גמל?

תנאי משיכה - שכירים - פוליסות קצבה - כספים שהופקדו עד 31.12.1999

התנאים לקבלת הכספים:
באחת מהאפשרויות הבאות:
1. גיל 60.
2. לאחר 6 חודשים מעזיבת עבודה אם לא מועסק אצל מעסיק חדש.

מיסוי: פטור ממס.

תנאי משיכה - שכירים - פוליסות קצבה - כספים שהופקדו החל מ-1.1.2000

התנאים לקבלת הכספים: קצבה מזכה. 

מיסוי: פטור ממס על קצבה מזכה ניתן החל מגיל פרישה (62 לאישה, 67 לגבר).   

תנאי משיכה - שכירים - פוליסות קצבה - כספים שהופקדו החל מ-1.1.2000

התנאים לקבלת הכספים: היוון קצבה, אם סכום הקצבה החודשית נמוך מ-5% משכר המינימום במשק.

מיסוי: בכפוף לאישור פקיד שומה.

תנאי משיכה - שכירים - פוליסות קצבה - כספים שהופקדו החל מ-1.1.2000

התנאים לקבלת הכספים: היוון קצבה, ובלבד שמשולמת למבוטח קצבה בסכום שלא יפחת מסכום הקצבה המזערי - 4,512 ₪ נכון לשנת 2019 (מתעדכן ב-1 בינואר בכל שנה). 

מיסוי: בכפוף לאישור פקיד שומה. 

תנאי משיכה - שכירים - פוליסות קצבה - כספים שהופקדו החל מ-1.1.2000

התנאים לקבלת הכספים: היוון קצבה, בשיעור של עד 25% לתקופה של עד 5 שנים, גם אם הקצבה החודשית נמוכה מסכום הקצבה המזערית, ובלבד שסכום הקצבה לאחר ההיוון לא יפחת מ-5% משכר המינימום לחודש.

מיסוי: בכפוף לאישור פקיד שומה.