דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

ממשק לאיתור חשבונות ומוצרי ביטוח

ממשק לאיתור חשבונות ומוצרי ביטוח

אגף שוק ההון במשרד האוצר הקים אתר אינטרנט מאובטח שיאפשר לך לראות במרוכז את מוצרי הביטוח שלך בכל חברות הביטוח בישראל וזאת על בסיס נתונים שאנו נעביר אליהם. במידה ואינך מעוניין שנעביר את הנתונים, עליך ליצור קשר עם חברתנו בכתובת המייל Har.bit@menora.co.il.

לידיעתך, אי העברת הנתונים תמנע ממך לראות במרוכז באתר האינטרנט המאובטח את מוצרי הביטוח שלך בכל חברות הביטוח בישראל.

המוצרים שיוצגו בממשק זה יכללו את ענפי הביטוח הבאים: ביטוח חיים, ביטוח בריאות, ביטוח רכב, ביטוח דירה וביטוח עסק. מבוטח שיבקש לראות פרטים נוספים בקשר למוצרי הביטוח שלו, שאינם מדווחים במסגרת ממשק זה, יוכל לקבל אותם באמצעות החשבון האישי המקוון שלו באתר האינטרנט של חברת הביטוח בה מנוהלת הפוליסה.

כמו כן, בעבר הוקם על ידי אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מאגר נוסף, המאפשר למבוטחים ולמוטבים של מבוטחים שנפטרו, לאתר חסכונות פנסיוניים אצל גופים מוסדיים באמצעות הקלדת מספר ת"ז. אם הנך מעוניין שבקשת ההסרה תחול גם על הנתונים המועברים למאגר זה אנא ציין זאת בבקשתך. חברת הביטוח לא תעביר פרטים אודות הפוליסות של המבוטח החל משבועיים מיום קבלת הבקשה בחברה או החל מיום העברת המידע לממשק הסמוך, לפי המאוחר מביניהם. 

ביטוח

פרטי התקשרות

 • באמצעות דואר אלקטרוני: Har.bit@menora.co.il.
 • באמצעות פקס שמספרו 03-7602746.
 • באמצעות הדואר לכתובת הבאה: אלנבי 115 תל אביב 6100802.

הליך בדיקת זכאות

הליך בדיקת הזכאות של מוטבים לכספים בחשבון של מבוטח שנפטר – דף הסבר.

הנחיות נוספות

 • למידע בנושא פדיון כספים מפוליסת פרט - לחץ כאן.
 • למידע בנושא פדיון כספים מפוליסת עצמאים - לחץ כאן.
 • למידע בנושא פדיון כספים מפוליסת מנהלים - לחץ כאן.

טפסים

 • לפדיון כספים מפוליסת פרט - לחץ כאן.
 • לפדיון כספים מפוליסת עצמאים - לחץ כאן
 • לפדיון כספים מפוליסת מנהלים - לחץ כאן.

עמיתי קרן הפנסיה

פרטי התקשרות

 • באמצעות פנה אלינו.
 • שליחת מסמכים - באמצעות הקישור הבא
 • באמצעות הדואר לכתובת הבאה: ת.ד. 3507, רמת-גן 5213603.
 • יש לשלוח בקשות בצירוף צילום ת.ז.

הליך בדיקת זכאות

להנחיות בדבר הגשת תביעת פנסיית שאירים בקרן הפנסיה - לחץ כאן.

הנחיות נוספות

 • למידע בנושא פדיון כספים מקרן הפנסיה - לחץ כאן.
 • למידע בנושא העברת כספים בין קרנות פנסיה חדשות - לחץ כאן.

טפסים

 • לפדיון כספים מקרן הפנסיה - לחץ כאן.
 • להעברת כספים בין קרנות פנסיה חדשות - לחץ כאן.

עמיתי קופות הגמל וקרנות השתלמות ועמיתי קרן ההשתלמות אומגה

פרטי התקשרות

 • באמצעות פנה אלינו.
 • שליחת מסמכים - באמצעות הקישור הבא
 • באמצעות הדואר לכתובת הבאה: ת.ד. 1929, רמת-גן 521180.
 • יש לשלוח בקשות בצירוף צילום ת.ז.

הליך בדיקת זכאות

לפדיון כספים מקופת הגמל או קרן השתלמות של עמית שנפטר - לחץ כאן.

הנחיות נוספות

למידע בנושא פדיון כספים מקופת הגמל או קרן השתלמות - לחץ כאן.

טפסים

לפדיון כספים מקופת הגמל או קרן השתלמות - לחץ כאן.