דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

קרן פנסיה או ביטוח מנהלים: כיצד ואיפה נכון לחסוך?

לכל אחד מהמוצרים הפנסיוניים יתרונות וחסרונות. מהם מאפייניהם השונים ומה עדיף לבחור? מומחה "מנורה מבטחים" מסביר

יגאל פלג

מנהל תחום עסקי ומטה מקצועי28.01.2021 | 4 דקות קריאה

קרן פנסיה וביטוח מנהלים הם שני המוצרים הפנסיוניים הנפוצים לחסוך כסף לעת זקנה. שני המוצרים אמורים לספק לכם משכורת בימים שבהם כבר לא תעבדו ולהבטיח את עתידכם הכלכלי החל מהעשור השישי לחייכם. אז מה ההבדל ביניהם ומה עדיף? ישנן מספר נקודות דמיון ושוני, חלקם מהותיים. ביקשנו מיגאל פלג, מנהל תחום עסקי ומטה מקצועי במנורה מבטחים פנסיה וגמל לפרוס אותם בפנינו. 


מה דומה בין קרן פנסיה וביטוח מנהלים?

אם נתחיל בדומה, נציין ששני המוצרים הללו נוצרו למטרת חיסכון פנסיוני, ולכן הם כוללים גם את מרכיב החיסכון וגם את מרכיב כיסוי ביטוחי. בשני המוצרים החיסכון מושקע בשוק ההון ודמי הניהול נגבים גם מההפקדה וגם מהצבירה. בשני המוצרים קיימים מגוון מסלולי חיסכון והשקעה, מהסולידי עד לנועז.

אלה נבחרים לפי רצונו של החוסך. בשני המוצרים מבית מנורה מבטחים קיימים מסלולי יעד לפרישה שבהם מידת הסיכון והתנודתיות מופחתים ככל שהלקוח מתקרב לגיל פרישה. המשמעות היא שככל שאתם מתקרבים לגיל הפרישה - כך רמת הסיכון במסלול זה הולך ויורד והתנודתיות הופכת למתונה יותר.  


גם אופן החישוב של הפנסיה (קצבת הזקנה) בשני הכלים דומה

כשהחוסך יוצא לגמלאות, לוקחת החברה את סך החיסכון שנצבר, מחלקת אותו במקדם ההמרה (מספר המגלם בין היתר את תוחלת החיים הצפויה, וכן מספר בחירות שניתן לבחור, לפי סוג המוצר) , והתוצאה היא קצבת זקנה (פנסיה) החודשית שתהיה למבוטח/עמית (כפי שהוא מכונה בשפה המקצועית) לשארית ימי חייו. הבדל שבכל זאת היה קיים כאן בעבר הוא יתרון שהיה בעבר לביטוח המנהלים (ובוטל זה מכבר): מקדם ההמרה היה מובטח, ולא קשור לעלייה בתוחלת החיים. כאמור, יתרון זה לא רלוונטי לפוליסות ששווקו למבוטחים שגילם נמוך מ-60 החל מ-2013.  

קרן הפנסיה מספקת ללקוח רשת ביטחון

"קרן הפנסיה היא המוצר הפנסיוני המוביל של החיסכון ארוך הטווח" , קובע יגאל פלג. "זה מוצר שבו הכיסויים הביטוחיים רחבים ובד"כ גם זולים יותר והכסף מוגן טוב יותר בזכות אגרות החוב המיועדות". פלג מוסיף שקרן הפנסיה נהנית מהגנה מתנודתיות שוק ההון: עד 30% מכספי החוסכים מושקעים באגרות חוב מיועדות, שהמדינה מבטיחה את התשואה שלהן, ושאר כספי קרן הפנסיה נמצאים במסלול שמושקע בחלקו בשוק ההון. חשוב לציין, ששיעור אגרות החוב המיועדות נמצא במגמת ירידה הדרגתית ואיטית.

בביטוח המנהלים, לעומת זאת, כל הכסף שנכנס מושקע בשוק ההון, כך שהוא מושפע יותר מתנודתיות ומוגן פחות. "בקרן פנסיה יש מעין רשת ביטחון, של אגרות החוב מבטיחות התשואה, ש-'שומרות' היטב על קרוב ל-30% מכספי החיסכון. וכאשר העמית פורש לפנסיה, 60% מהקצבה מובטחת באמצעות אג"ח מיועדות, כך שרק 40% מהקצבה חשוף לתנודות שוק ההון, ובקרן הפנסיה קיימים עוד מנגנונים שנועדו להבטיח מינימום תנודות בגובה קצבת הזקנה החודשית. ביטוח המנהלים, לעומת זאת, מושקע כולו בשוק ההון.

כך שבניגוד לקרן הפנסיה, בביטוח המנהלים אין את ההגנה של האג"ח המיועדות - לא במהלך החיסכון ולא בפרישה", אומר פלג. צריך גם להוסיף שדמי הניהול בקרן הפנסיה נמוכים משמעותית מאלו שבביטוח המנהלים, וגם החיסכון בדמי הניהול מצטברים לחיסכון גבוה יותר, בוודאי כשמדובר בחיסכון של עשרות רבות של שנים".

אם לא די בכך, גם עלותם של הביטוחים הכלולים בקרן הפנסיה נמוכה יותר מאשר בביטוח המנהלים. זאת, מכיוון שעלות הכיסויים הביטוחיים בקרן הפנסיה מבוססת על מנגנון ערבות הדדית: כל החוסכים בקרן הפנסיה ערבים אחד לשני וקרן הפנסיה לא מרוויחה מהביטוח עצמו. זאת, בשונה מביטוח המנהלים, בו חברת הביטוח נושאת בסיכון הכרוך בביטוח.

אם לקרן הפנסיה יתרונות כה רבים, מדוע בוחרים אנשים באפשרות הראשונה? 

פלג מסביר שלביטוח המנהלים יש בכל זאת יתרון מסוים: "המדינה הגבילה את הסכום שניתן להפקיד לקרן פנסיה מקיפה להפקדה של עד 4,326 ₪ לחודש (נכון לינואר 2021), וזאת בגלל הסבסוד שהמדינה מספקת לה (באמצעות האג"ח המיועדות).

הפקדה זו משקפת שכר של כ-22,768 ש"ח (לפי שיעורי ההפקדה של צו ההרחבה – 6.5% לרכיב תגמולי המעסיק, 6% לרכיב תגמולי העובד ו-6% לרכיב הפיצויים).

מי שמרוויח מעל לסכום הזה – יוכל להפקיד עד לסכום הזה לקרן המקיפה, והפקדה שמעבר לסכום הזה "תגלוש" באופן אוטומטי למה שקרוי 'קרן פנסיה משלימה'. זאת קרן פנסיה שאינה נהנית מאג"ח מיועדת, ולכן אין מגבלה על היקף ההפקדות שניתן להפקיד אליה. בגלל שהקרן המשלימה אינה נהנית מאג"ח מיועדות, היא חשופה יותר לתנודתיות שוק ההון ודמי הניהול שלה גבוהים יותר".

"בביטוח המנהלים אין מגבלה על הסכום שניתן להפקיד. לכן, במצב שבו אתם מרוויחים יותר מ-22 אלף ש"ח (או ששיעורי ההפקדה גבוהים יותר משיעורי המינימום הנ"ל), ניתן לפצל את ההפרשות לשני מוצרים: הרובד הראשון (עד להפקדה חודשית של 4,326 ש"ח) יופקדו לקרן פנסיה מקיפה, והשאר יופקד בקרן פנסיה משלימה או בביטוח מנהלים, שתפתחו עבור היתרה הזאת. הפיצול הזה גם יספק לכם פיזור השקעתי רחב יותר של כספי החיסכון".

הכיסוי למקרי מוות בקרן הפנסיה מבוסס על תשלום של קצבה לשאירים (בד"כ בן/ת זוג וילדים כל עוד לא הגיעו לגיל 21). רק אם אין שאירים, תשולם היתרה הצבורה למוטבים שאותם ניתן לקבוע (או ליורשים ככל שלא מונו מוטבים). בביטוח מנהלים לעומת זאת במקרה של פטירה תשולם היתרה הצבורה כסכום חד פעמי למוטבים/יורשים. 


ומה לגבי דמי ניהול? 

גם כאן, קרן הפנסיה אטרקטיבית יותר. מכיוון שניתן לעבור בקלות מקרן פנסיה אחת לשנייה - קיימת תחרות ערה בין חברות הפנסיה, שהורידה את המחירים הממוצעים לסדר גודל ממוצע של 1.8% מההפקדה ו-0.2% מהצבירה. דמי הניהול בביטוחים המשווקים כיום, לעומת זאת, נעים  סביבות ה-3% מההפקדה. ראוי לציין שגם מביטוח מנהלים ישן ניתן להתנייד לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים אחר, אך רבים בוחרים שלא לעשות זאת בשל המקדם המובטח, שכאמור לא מתאפשר החל מ-2013 למי שמצטרף לביטוח מנהלים וגילו הינו מתחת לגיל 60.

התחרות שקיימת היום בין קרנות הפנסיה אף גורמת לתנאיהן להשתפר מעת לעת. לעתים, מה שגורם לשיפור התנאים הוא הסכמים עם איגודים מקצועיים או מעסיקים. בפעמים אחרות, השיפור מגיע בכלל מהרגולציה: המדינה קובעת שינויים בתקנון קרנות הפנסיה, מה שפועל בדרך כלל לטובת החוסכים (רוב התיקונים הם שיפורים בזכויות ובתנאים של העמית בקרן הפנסיה). זאת, בניגוד לביטוח המנהלים, שהוא פוליסת ביטוח (חוזה) עם נוסח שתנאיו נקבעו מראש ואינם משתנים, כל עוד אין הסכמה של שני הצדדים על שינוי של התנאים.

"בבואכם לבחור קרן פנסיה, עליכם לקחת בחשבון מספר גורמים", מסכם פלג. "מסלול ביטוחי רצוי, מסלול השקעה רצוי, רמת הסיכון שאתם מעוניינים לקחת, גובה השכר המבוטח, מצבכם המשפחתי והצרכים שלכם. בדרך כלל, החברה המנהלת תתאים לכם מסלול לפי גילכם, כשאצל רוב החברות מסלולי הגילאים מתחלקים לעד גיל 50, בין גיל 50 ל-60 ומגיל 60 ומעלה.

אצלנו במנורה מבטחים פנסיה וגמל מוצעים מסלולי יעד לפרישה עם מודל מעט שונה, לפי קפיצות גיל של 5 שנים. כך, אנחנו מתאימים לכל מבוטח או מבוטחת מסלול שנכון לגילם, לרצונותיהם ולצרכיהם".

נכתב על ידי יגאל פלג

בעל תואר שני במנהל עסקים ורישיון לשיווק פנסיוני, עם ותק של 15 שנים בענף

בעל תואר שני במנהל עסקים ורישיון לשיווק פנסיוני, עם ותק של 15 שנים בענף

רוצה לקבל עוד עדכונים?

none