דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

הקוד האתי

אנו, במנורה מבטחים, מאמינים כי על החברה ועובדיה מוטלת האחריות להתנהלות עסקית הוגנת, ערכית וראויה. מצאנו לנכון להציג את כללי ההתנהגות ואת החובות המוטלים עלינו במסגרת קוד אתי.

  דבר היו"ר והמנכ"ל

 • דבר היו"ר והמנכ"ל

  הנהלת מנורה מבטחים מחויבת למימוש עקרונות אתיים בפעילות החברה. השילוב של הקוד האתי והטמעתו, יחד עם תוכניות האכיפה והציות, יכול להבטיח פעילות בהתאם לסטנדרטים ניהוליים מובילים, הכוללים התנהלות אתית. אנו מחויבים להטמיע את הקוד בכל פעולותינו ומזמינים אתכם ללמוד את הקוד האתי וליישמו.

  למידע נוסף

  הקוד האתי הלכה למעשה

 • הקוד האתי הלכה למעשה

  מחויבות הנהלת החברה לקוד היא מלאה. בהתאם, מינתה הנהלת החברה חבר הנהלה כממונה על יישום הקוד האתי והנחתה אותו להמשיך לקדם ולמסד תרבות אתית בחברה, תוך פיתוח כלים להתמודדות עם דילמות אתיות.

  למידע נוסף

  עקרונות החברה

 • עקרונות החברה

  הקוד האתי של החברה כולל ששה עקרונות אתיים המתווים את הדרך הראויה לפעולה ומפורטים בכללים מחייבים במסגרת הפעילות בחברה מול מחזיקי העניין שונים. העקרונות באים להבהיר סוגיות, להתוות דרך, להוות כלי מסייע בקבלת החלטות ומצפן ארגוני בעת דילמה. העקרונות עוסקים, בין היתר, במחויבות שלנו לעמוד בכל דרישות החוק, לפעול בצורה הוגנת ונטולת פניות הן כלפי לקוחותינו והן כעובדים ומנהלים, לשים לב בשימוש במידע רגיש, במתן כבוד לזולת וכדומה.

  למידע נוסף