דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

דבר היו"ר והמנכ"ל

אנו במנורה מבטחים מאמינים כי על החברה ועובדיה מוטלת האחריות להתנהלות עסקית הוגנת, ערכית וראויה. מצאנו לנכון להציג את כללי ההתנהגות ואת החובות המוטלים עלינו במסגרת קוד אתי. הקוד האתי אינו בא להגדיר עבורנו דרך חדשה להתנהלות, אלא לאגד ולמסד את כללי הפעולה שלנו, ולשקף את האופן שבו אנו פועלים.

הקוד האתי של החברה כולל ששה עקרונות אתיים המתווים את הדרך הראויה לפעולה ומפורטים בכללים מחייבים במסגרת הפעילות בחברה מול מחזיקי עניין שונים. אלו נחשבים כל האנשים, הארגונים והגופים המשפיעים או מושפעים מהחברה. למשל לקוחות, עובדים, סוכנים, ספקים, קיימים או פוטנציאלים.

אנחנו מאמינים כי התנהלות של כולנו על פי כללים אלו, הופכת את מנורה מבטחים לחברה טובה עוד יותר, המקדמת את מטרותיה תוך שמירה על האינטרסים של מחזיקי העניין השונים. הקוד בא להבהיר סוגיות, להתוות דרך, להוות כלי מסייע בקבלת החלטות ומצפן ארגוני בעת דילמה.

הנהלת מנורה מבטחים מחויבת למימוש עקרונות אתיים בפעילות החברה. השילוב של הקוד האתי והטמעתו, יחד עם תוכניות האכיפה והציות, יכול להבטיח פעילות בהתאם לסטנדרטים ניהוליים מובילים, הכוללים התנהלות אתית. מחויבות הנהלת החברה לקוד היא מלאה. בהתאם, מינתה הנהלת החברה חבר הנהלה כממונה על יישום הקוד האתי והנחתה אותו להמשיך לקדם ולמסד תרבות אתית בחברה, תוך פיתוח כלים להתמודדות עם דילמות אתיות.

אנו מזמינים אתכם לפנות לממונה על יישום הקוד האתי על מנת לברר את הלגיטימיות של פעולות שיש ספק ביחס אליהן, בטרם ולאחר ביצוען. החברה אינה מאמינה כי נכון לעמוד מהצד אם נעשה מעשה שאינו עומד בכללים המפורטים להלן, ולפיכך, רואה חשיבות רבה בדיווח על הפרות של הקוד. הממונה על יישום הקוד האתי מבטיח הגנה וחיסיון לפונים אליו, במגבלות החוק והאתיקה.

אנו מחויבים להטמיע את הקוד בכל פעולותינו, מזמינים אתכם ללמוד את הקוד האתי וליישמו, תוך שימוש בכללים המפורטים במסמך זה.

יו"ר הדירקטוריון, ארי קלמן

מנכ"ל, יהודה בן אסאייג

להדפסה