דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

מידע לגבי גוף מוסדי

  בעלי מניות עיקריים ובעלי שליטה

 • בעלי מניות עיקריים ובעלי שליטה

  למידע נוסף

  תרשים מבנה החזקות אליו משתייך הגוף המוסדי

 • תרשים מבנה החזקות אליו משתייך הגוף המוסדי

  למידע נוסף

  חברי דירקטוריון והנהלה בכירה

 • חברי דירקטוריון והנהלה בכירה

  למידע נוסף