דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

סיעוד

הגעה למצב סיעודי היא מצב מורכב מבחינה נפשית וכלכלית לכל המשפחה. אם אתם או יקיריכם הפכתם מוגבלים בפעילויות יומיומיות כמו ניידות, רחצה, אכילה, מעבר משכיבה לעמידה וכו', ואתם זקוקים לעזרה רבה בביצוע פעולות אלה, כנראה שהגיע הזמן להפעיל את הביטוח הסיעודי שלכם.

כדי שתוכלו לקבל מאיתנו פיצוי חודשי קבוע לתקופה קצובה עבור המטופל הסיעודי, עליכם להגיש לנו תביעה לקצבת סיעוד.

רוצים לדעת עוד? למידע נוסף 

שלבי הגשת התביעה

שלב 1

הגשת התביעה

שלב 4

מעקב אונליין

לאזור האישי

שלבי הגשת התביעה

שלב 1

הגשת התביעה

ממלאים טופס תביעה, מצטרפים את המסמכים ושולחים

מסמכים להגשה

 1. חובה להגיש: מסמך ויתור על סודיות רפואית, חתום על ידי המבוטח/ת בלבד (אם המבוטח/ת לא כשיר/ה לחתימה, יש לצרף צו אפוטרופוס)
 2. מסמכים רפואיים: לצורך ייעול וקיצור בירור התביעה אנחנו ממליצים לצרף תוצאות בדיקות וכל מסמך רפואי רלוונטי, המעידים על המצב התפקודי או הקוגניטיבי של המבוטח/ת
 3. במקרה של מבוטח/ת עם אבחנה של דמנציה או תשישות נפש - מומלץ לצרף העתק מחוות דעת של רופא מומחה גריאטר / פסיכוגריאטר / נוירוגריאטר בדבר מועד אבחון המחלה ואישור הצורך בהשגחה
 4. שאלון סיעודי (חלק ב' לטופס התביעה)
 5. קבלות, במקרה שיש לכם כיסוי להחזר עבור הוצאות
 6. צילום תעודת זהות, כולל ספח
 7. צילום המחאה (צ'ק) מבוטלת או אישור על ניהול חשבון בנק
 8. אם מונה אפוטרופוס או קיים ייפויי כוח נוטריוני, יש לצרפו
לשירותכם
כל המידע שאתם צריכים - זמין בלחיצת כפתור
 • ספריית טפסים
  חפשו בקלות כל טופס שאתם זקוקים לו
 • מוקדי שירות לקוחות
  צרו קשר ישירות עם המוקד המתאים לכם
 • איתור רופאים
  מצאו בקלות רופאים בהסכם עם מנורה מבטחים
 • ארכיון פוליסות ביטוח בריאות
  כאן תמצאו כל פוליסת ביטוח של מנורה מבטחים
 • שאלות נפוצות
  מאגר התשובות הגדול לשאלות בנושא ביטוח וחיסכון
הפוליסה שלך
כל הפעולות והמידע על הפוליסה באזור האישי
 • צפייה בפוליסה
  כל המידע המעודכן לגבי הפוליסה שלכם
 • עדכון מבוטחים
  כאן מוסיפים ומשנים מבוטחים בקלות
 • עדכון פרטים
  צריכים לעדכן מידע אישי? זה המקום

כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע.המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים.בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.