דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

קרן הפנסיה צריכה להיות בחירה שלך

החיסכון הפנסיוני הוא מקור ההכנסה העיקרי של העובד לאחר פרישה לגמלאות. הגבלות על חופש הבחירה של העובד בבחירת המוצר הפנסיוני שלו, לרבות מניעת הטבה בדמי ניהול, משמעותן הפחתת כספי החיסכון ופגיעה ברמת החיים של העובד לאחר פרישתו לגמלאות.

באגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר התקבלו לאחרונה תלונות, מהן עולה כי מעסיקים במשק מונעים מעובדיהם למצות את זכויותיהם בכל הנוגע לבחירה חופשית בתחום החיסכון הפנסיוני, וזאת בניגוד להוראות החוק. עכשיו תורך לדעת שזכות הבחירה היא שלך ורק שלך! אתה יכול לבחור היכן לחסוך את כספך ואתה יכול לבחור באיזה מוצר ברצונך לחסוך.

הוראות החוק  

סעיף 20(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, קובע כי עובד רשאי לבחור להצטרף לכל קופת גמל, או להמשיך להפקיד בה, בכל עת. מעסיקו של העובד לא יתנה את תשלום הכספים שיופקדו בקופה מסוימת או בקופה שיבחר העובד מתוך רשימה מסוימת של קופות. כמו כן, החוק קובע שהוראה זו גוברת על כל חוק או הסכם אחר.

דגשים מתוך החוק  

  • החוק אוסר על מעסיק או שלוחו לאלץ עובד לבצע תשלומים למוצר פנסיוני מסוים או לחברה מסוימת. "מוצר פנסיוני" - קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל או קרן השתלמות. 
  • החוק אוסר על מעסיק או שלוחו למנוע הטבות בדמי ניהול או אחרות, שהעובד הצליח להשיג.
  • החוק אוסר על מעסיק או שלוחו למנוע העברת הפקדות לחיסכון פנסיוני, בהתאם לבחירת העובד.

דע לך!   

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פועלת לאכוף את זכותם של עובדים לבחור באופן חופשי את החיסכון הפנסיוני. בין היתר, הקים אגף שוק ההון את "קו הצדק הפנסיוני" דרכו ניתן להתלונן על פגיעה של מעסיקים בחיסכון הפנסיוני של עובדים. בכוונתה של הממונה למצות את הדין עם מעסיקים שיפרו את הוראות החוק. הפרת הוראות סעיף 20, גוררת מאסר או קנס בסך של למעלה מ-1,800,000 שקלים.

אז מה עושים עכשיו?

הגיע הזמן לקחת אחריות ולבחון באיזה מוצר פנסיוני ברצונכם לחסוך את כספכם והיכן תרצו לחסוך אותו.

  • בדקו האם המוצר הפנסיוני בו הינכם חוסכים היום נותן לך מענה לכל צורכיכם.
  • בדקו האם החברה שמנהלת את קרן הפנסיה שלכם עונה בצורה מיטבית על הקריטריונים לבחירת קרן פנסיה שמתאימה לכם.
  • היו אקטיביים, החיסכון הפנסיוני שלכם - נמצא באחריותכם הבלעדית. על כן, הבחירות שתעשו היום ישפיעו על עתידכם הכלכלי ויקבעו את גובה הכנסתכם לאחר שתפרשו לגמלאות.


זה הזמן להבטיח את העתיד הכלכלי שלכם ולהצטרף לקרן הפנסיה הגדולה בישראל >>>