דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מבטחים משלימה - מסלול יעד לפרישה 2020

קוד אוצר: 512245812-00000000000665-1608-000

תשעה מסלולי השקעה אשר הנכסים המנוהלים בהם יושקעו בהתבסס על ההנחה כי הם מיועדים להמרה לפנסיה לפי הוראות פרק ז' לתקנון, במהלך השנה הנקובה בשם המסלול (יעד לפרישה 2020 עד יעד לפרישה 2060). המסלולים ינוהלו בצורה כזו, כך שככל וזמן הפרישה יתקרב תקטן רמת התנודתיות במסלול ויפחת אחוז ההשקעה במניות.

רשימת נכסים רבעונית

תשואות

תקופהתשואההרכב תשואה

שימו לב

* חודש פברואר 2016 היה חודש פעילות מלא ראשון למסלול זה

הרכב נכסים

תרומה לתשואה הכוללת

מדיניות השקעה של החברה