דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

תביעת קצבת זקנה

אחר שנים של חיסכון פנסיוני, אם כבר הגעת לגיל 60 לפחות אתם זכאים לקבל קצבת זקנה מקרן הפנסיה שלכם.

יש להגיש לקרן בקשה לקצבת זקנה 3 חודשים לפני המועד בו מעוניינים להתחיל לקבל את הקצבה. לא ניתן לבקש לקבל קצבת זקנה רטרואקטיבית או בגין החודש שקדם למועד הגשת הבקשה.

עמית המעוניין לשמור על רצף הכנסות (רצף בין קבלת משכורת אחרונה כעובד לבין תחילת קבלת קצבת הזקנה), חייב להקדים את מועד הגשת הבקשה לפני מועד תחילת קבלת קצבת הזקנה המתוכננת.

בקשה שתוגש באיחור, לא תזכה את העמית בתשלום רטרואקטיבי.

מועד הפרישה יהיה ב-1 לחודש שלאחר מועד אישור הזכאות שניתן על ידי החברה. אישור הזכאות יבוצע עד 10 ימי עסקים מקבלת מלוא המסמכים התקינים. מועד התשלום הראשון יהיה ב-1 לחודש שלאחר מועד הפרישה הנ"ל.

קצבת הזקנה משולמת בדומה לשכר – בתחילת החודש העוקב שבעדו היא משולמת.

מידע מפורט ותשובות לשאלות נפוצות אפשר למצוא במדריך להגשת בקשה לקצבת זקנה.

שלבי הגשת התביעה

שלב 1

מילוי ערכת תביעה

להורדת הערכה
שלב 2

צירוף מסמכים

שלב 3

הגשת התביעה

שלב 4

מעקב אונליין

לאזור האישי

שלבי הגשת התביעה

שלב 1

מילוי ערכת תביעה

מורידים את הערכה לתביעת קצבת זקנה וממלאים את כל הטפסים שבה

להורדת הערכה

טפסים ומסמכים להגשת התביעה

טפסים להורדה

ערכה (קיט) לקצבת זקנה זמינה לקריאה ולהורדה כאן

מסמכים שעליי לצרף

 1. צילום ברור של תעודת הזהות של העמית ושל בן/בת הזוג, כולל הספח במצב פתוח.
 2. צ'ק או אישור על ניהול חשבון בנק.
 3. אם מדובר בפרישה לפנסיה מוקדמת (לפני גיל 67), וטרם חלפו לפחות 4 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה ביניכם לבין מעסיקכם האחרון, וברצונכם לקבל קצבה גם מרכיב הפיצויים – יש לצרף גם אישור שחרור כספי הפיצויים ממעסיק זה.
 4. אם אתם ממשיכים לעבוד אצל המעסיק וברצונכם לקבל בקצבה גם מרכיב פיצויים, יש להציג אישור מהמעסיק – רצ"ב דוגמא לאישור המבוקש.
 5. אם יש לכם הכנסה נוספת יש להמציא אישור מפקיד שומה על גובה המס שיש לנכות מתשלום קצבת הזקנה.

לא מצאתם את כל המידע? למידע נוסף 

לאן שולחים את מסמכי התביעה?

לשירותכם

כל המידע שאתם צריכים - זמין בלחיצת כפתור

 • ספריית טפסים

  חפשו בקלות כל טופס שאתם זקוקים לו
 • מוקדי שירות לקוחות

  צרו קשר ישירות עם המוקד המתאים לכם
 • איתור יועצים פנסיוניים

  לחצו כאן לאיתור יועצים פנסיונים
 • שאלות נפוצות

  מאגר התשובות הגדול לשאלות בנושא ביטוח וחיסכון

לתיק הפנסיוני שלי

כל הפעולות ומידע שאתם צריכים

 • ריכוז נתוני עמית

לידיעתך, תקנות הקרן מתעדכנות מעת לעת ובכל מקרה של סתירה בין האמור במידע המפורט לעיל לבין תקנות הקרן, הנוסח הקובע יהא זה הקבוע בנוסח תקנון הקרן כפי שיהיה במועד האירוע המזכה (הגשת הבקשה). בכל מקרה של הגשת בקשה יש לפנות לבירור במוקד השירות הטלפוני שמספרו 2000*