דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

הריון

כיסוי עבור הוצאות רפואיות בלתי צפויות הקשורות בהריון, כגון הוצאות אשפוז, הטסה רפואית והוצאות רפואיות הקשורות בלידה מוקדמת וטיפול בפג.

  • הכיסוי הינו עבור נשים שגילן עד 42 שנים ושבוע ההריון אינו מעבר לשבוע 32+0 במועד חזרתן לארץ, ובתנאי שההריון אינו בסיכון גבוה.

  • גבול האחריות לכיסוי הינו עד לסך של $350,000, ללא ניכוי השתתפות עצמית.


הרחבה זו תחול רק בתנאי שהמבוטחת רכשה את הכיסוי תמורת דמי ביטוח נוספים וצוין במפורש בדף פרטי הביטוח.

רק תנאיה וחריגיה המלאים של הפוליסה יחייבו את המבטחת.

לצפייה בתנאי הפוליסה המלאים - לחצו כאן