דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

הרחבה להריון

ההרחבה מקנה כיסוי להוצאות רפואיות בלתי צפויות הקשורות בהריון, כגון הוצאות אשפוז, הטסה רפואית והוצאות רפואיות הקשורות בלידה מוקדמת וטיפול בפג.

  • הכיסוי הינו עבור נשים שגילן עד 42 שנים ושבוע ההריון אינו מעבר לשבוע 32+0 במועד חזרתן לארץ, ובתנאי שההריון אינו בסיכון גבוה.

  • גבול האחריות לכיסוי הינו עד לסך של $350,000, ללא ניכוי השתתפות עצמית.


הרחבה זו תחול רק בתנאי שהמבוטחת רכשה את הכיסוי תמורת דמי ביטוח נוספים וצויין במפורש בדף פרטי הביטוח.

רק תנאיה וחריגיה המלאים של הפוליסה יחייבו את המבטח.

לצפייה בתנאי הפוליסה המלאים - לחצו כאן .