דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

כבודה (מטען אישי נלווה)

כיסוי לאובדן / גניבה של כבודה (מטען אישי נלווה), הכולל כיסוי לדברי ערך, שחזור מסמכים, איחור בהגעת כבודה ועוד.

גבול האחריות לכיסוי הינו עד לסך של $2,500, ללא ניכוי השתתפות עצמית.

הרחבה זו תחול רק בתנאי שהמבוטח רכש את הכיסוי תמורת דמי ביטוח נוספים והדבר צוין במפורש בדף פרטי הביטוח.

רק תנאיה וחריגיה המלאים של הפוליסה יחייבו את המבטחת.

לצפייה בתנאי הפוליסה המלאים, יש ללחוץ כאן .