דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

הרחבה לכבודה (מטען אישי נילווה)

הרחבה לאובדן, גניבה, נזק לכבודה (מטען אישי נילווה) הכולל כיסוי לדברי ערך, שחזור מסמכים, איחור בהגעת כבודה ועוד.

לתשומת לבכם, סכום הביטוח למבוטחים מתחת לגיל 18 עבור כיסוי זה הינו מחצית מסכום הביטוח לבוגר ואינו ניתן לביטול.

הרחבה זו תחול רק בתנאי שהמבוטח רכש את הכיסוי תמורת דמי ביטוח נוספים וצויין במפורש בדף פרטי הביטוח.

רק תנאיה וחריגיה המלאים של הפוליסה יחייבו את המבטח. לצפייה בתנאי הפוליסה המלאים, לחץ כאן.