דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

ביטול או קיצור נסיעה שלא עקב מגיפה

כיסוי להחזר הוצאות במקרה של הפסד תשלומים בגין ביטול או קיצור נסיעה מסיבות רפואיות בלתי צפויות שלא כתוצאה ממגיפה (קורונה) - כגון כרטיס נסיעה, בית מלון ורכב שכור.

  • גבול האחריות לכיסוי הינו עד לסך של 6,000$, מתוכם עד 2,000$ לכרטיס נסיעה, ללא ניכוי השתתפות עצמית.
  • הרחבה זו תחול רק בתנאי שהמבוטח/ת רכש/ה את הכיסוי תמורת דמי ביטוח נוספים והדבר צויין במפורש בדף פרטי הביטוח.
  • רק תנאיה וחריגיה המלאים של הפוליסה יחייבו את המבטחת.

    לצפייה בתנאי הפוליסה המלאים -
    לחצו כאן