דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

הרחבה לביטול או קיצור נסיעה

הרחבה להפסד תשלומים בגין ביטול - אי יציאת המבוטח מישראל לחו"ל או קיצור נסיעה - הפסקת שהותו של המבוטח הנמצא בחו"ל ושובו לישראל לפני תום תקופת הביטוח. הרחבה זו תחול רק בתנאי שהמבוטח רכש את הכיסוי תמורת דמי ביטוח נוספים וצויין במפורש בדף פרטי הביטוח. רק תנאיה וחריגיה המלאים של הפוליסה יחייבו את המבטח. לצפייה בתנאי הפוליסה המלאים, לחץ כאן.