דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

הוצאות עקב קורונה

כיסוי להחזר הוצאות במקרה של הפסד תשלומים בגין ביטול נסיעה או הארכת שהות בחו"ל עקב מגיפה.

גבול האחריות לכיסוי הינו עד לסך של $5,000 כמפורט להלן:

במקרה של ביטול נסיעה עקב כניסה לבידוד - גבול אחריות עד $450 עבור כרטיס נסיעה.

במקרה של ביטול נסיעה עקב הידבקות במגיפה (קורונה) - גבול אחריות עד $5,000, מתוכם עד $2,000 עבור כרטיס נסיעה.

במקרה של הארכת שהות עקב מגיפה (קורונה) - גבול אחריות עד $3,000 בגין הוצאות שהייה ועד $2,000 בגין הוצאות טיסה.

הרחבה זו תחול רק בתנאי שהמבוטח רכש את הכיסוי תמורת דמי ביטוח נוספים והדבר צויין במפורש בדף פרטי הביטוח.

רק תנאיה וחריגיה המלאים של הפוליסה יחייבו את המבטחת.

לצפייה בתנאי הפוליסה המלאים - יש ללחוץ כאן