דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

TOP GOLD PLUS

חסכתם במשך שנים רבות ואתם מעוניינים להגן על כספי הגמל? רוצים להבטיח את האפשרות לקבלת קצבה קבועה לכל החיים? מעוניינים להגן על הקצבה החודשית שלא תקטן כתוצאה מעלייה בתוחלת החיים? מנורה מבטחים זיהתה את הצרכים הללו והשיקה את TOP GOLD+, מוצר ייחודי בתחום פתרונות פרישה והגיל השלישי. ​

עיקרי מאפייני המוצר TOP GOLD+

 • המוצר מיועד לניוד חיסכון קצבתי והוני (מקופת גמל, קופת גמל לקצבה, פוליסת ביטוח או קרנות פנסיה) ו/או הפקדה חד פעמית של כספים לגילאי 60+. 
 • יכולת לדחיית הבחירה כיצד לקבל את הכספים - כסכום חד פעמי או כקצבה. 
 • ניתן לאחד מספר קופות גמל לפוליסה אחת המאפשרת לקלוט את הכספים על פי תקנות קופות גמל. 
 • אפשרות לקבלת קצבה חודשית לכל החיים. 
 • מקדם קצבה מובטח להגנה מפני עלייה בתוחלת החיים (מיועד לגילאי 60+). 
 • מגוון מסלולי הבטחת קצבה - מינימום תקופת תשלום של 180/240/300 חודשים. 
 • מסלול בן/בת זוג ייחודי הכולל קצבת שארים לכל החיים (30 עד 100 אחוזים מהקצבה). 
 • כספים הוניים ניתנים למשיכה בפדיון גם כהכנסה חודשית (אנונה). 
 • ניתן להוון חלק מתשלומי הקצבה. 

השוואת מוצר קופת גמל למוצר *TOP GOLD+

סוג המוצר:

קופת גמל - תקנון – אין הבטחה לנתוני היסוד: דמי ניהול, מדיניות השקעה, תנאי תשלום /פדיון.
TOP GOLD - חוזה אישי - אינו בר שינוי: דמי ניהול, מדיניות השקעה, תנאי תשלום/פדיון, הבטחת תוחלת חיים. 

צבירה הונית

קופת גמל - שמירה על נזילות הכספים ופטור ממס רווחי הון.
TOP GOLD - שמירה על נזילות הכספים ופטור ממס רווחי הון + אפשרות לקבלת קצבה ע”ב מקדם קצבה של היום (מעל גיל 60) / אנונה –הכנסה קבועה כל החיים ושמירת הנזילות על הכספים הצבורים.

צבירה בקצבה מ-1/08

קופת גמל - כספים צבורים בקצבה בקופה שלא יודעת ולא יכולה לשלם קצבה.
TOP GOLD - קופה יודעת לשלם קצבה ואף מבטיחה מקדם קצבה על פי תוחלת חיים של הקיום (מעל גיל 60). 

מסלולי השקעה

קופת גמל - קופה מסלולית / מדיניות שנקבע מראש.
TOP GOLD - עשרה מסלולי ה-TOP FIANANCE.

* המוצר מיועד למבוטחים בגיל 60 ומעלה. 

 

כיצד רוכשים את המוצר?

מנורה מבטחים מזמינה אתכם, לקוחות כל חברות הביטוח, לפגישה מקדימה עם מתכן פרישה מומחה, שיבצע בדיקה מקיפה של סך הנכסים הפנסיוניים הקיימים ברשותכם טרם ביצוע השינויים. לתיאום פגישה אנא פנה לסוכן הביטוח שלך או למחלקת גיל שלישי ותכנון פרישה:

 • כתובת מייל: gil3@menora.co.il.
 • טלפון: 072-3838188 (שעות פעילות: ימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00). 

כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסיייגיהן, ולנהלי מנורה מבטחים ביטוח בע"מ (להלן:"מנורה מבטחים" ) כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים. המידע המפורט אינו מהווה חוות דעת ו/או ייעוץ באשר לכדאיות ההשקעה, ואינו מהווה תחליף לייעוץ אישי אשר ניתן בכפוף לחוק, ובהתחשב בנתונים האישיים של כל אדם. באשר לנושאי מיסוי המפורטים במידע, יובהר כי המידע האמור הינו בכפוף להסדר המיסוי התחיקתי המלא.