דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

סטטוס אישי (חיים)

תכנית חדשנית המאפשרת לכם לרכוש מוצר ביטוחי ייחודי המבטיח את עתידכם ועתיד משפחתכם. התכנית כוללת חסכון לגיל פרישה בשילוב ביטוח חיים וכיסויים נוספים, ומאפשרת לכם גמישות באפיקי השקעה ובאופן קבלת הכספים בגיל פרישה.

למי מתאימה הפוליסה?

הפוליסה מתאימה ללקוחות פרטיים, שכירים ועצמאים, המבקשים להבטיח את עתידם בגיל פרישה. גיל כניסה מקסימלי הינו 85.

יתרונות הפוליסה:

  • התאמת הכיסויים הביטוחיים לצרכים שלכם.
  • אפשרות ל-100 אחוז מרכיב חסכון.
  • מבחר אפיקי השקעה של כספי החסכון המאפשרים לכם לשלוט בכספכם.
  • צבירת הכספים בפוליסה הונית. בתום תקופת הביטוח תוכלו לבחור איך לקבל את התגמולים המגיעים לכם - תגמולים הוניים המקנים סכום חד פעמי, קצבתיים המקנים קצבה חודשית, או כתשלום חודשי.
  • ניתן להוסיף לחיסכון כיסויים ביטוחיים נוספים למבוטח, לבן או לבת הזוג ולילדים. לדוגמה, כיסוי למקרה מוות, רצף הכנסה, שחרור מתשלום פרמיות במקרה של אובדן כושר עבודה, נכות מתאונה ומוות מתאונה.
  • אפשרות למשוך את החסכון שצברתם באופן מלא או חלקי.
  • אפשרות להגדיל את סכומי הביטוח בהתאם לשינוי במצבכם המשפחתי ולהתאים את הכיסוי הביטוחי ואת החיסכון לשינויים בהכנסה.
  • אין קנסות משיכה.
  • אין גורם פוליסה.


 * התכנית אינה מוכרת כקופת גמל.

כיצד רוכשים את הכיסוי?

מנורה מבטחים מציעה מגוון מוצרי ביטוח דרך סוכני הביטוח העובדים עם החברה. אם הנכם מבוטחים שלנו, אנו ממליצים כי תפנו לסוכן הביטוח שלכם לקבלת פרטים נוספים ולרכישה. באפשרותכם לאתר סוכן באיתורן הסוכנים או לפנות אלינו ואנו ניצור אתכם קשר בהקדם.


-------------------

כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי מנורה מבטחים ביטוח בע"מ (להלן:"מנורה מבטחים") כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים. המידע המפורט אינו מהווה חוות דעת ו/או ייעוץ באשר לכדאיות ההשקעה, ואינו מהווה תחליף לייעוץ אישי אשר ניתן בכפוף לחוק, ובהתחשב בנתונים האישיים של כל אדם. באשר לנושאי מיסוי המפורטים במידע, יובהר כי המידע האמור הינו בכפוף להסדר המיסוי התחיקתי המלא.