דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

התאמה אישית של תכנית הפנסיה

מבוא

בקרן הפנסיה "מנורה מבטחים פנסיה" (לשעבר מבטחים החדשה) מבינים שלא כולנו דומים, לכל אחד יש את הצרכים והרצונות שלו. חלקנו רק התחלנו את חיינו בשוק העבודה ואחרים עומדים רגע לפני פרישה. לכן קיימים בקרן הפנסיה עשרה מסלולי ביטוח ומגוון מסלולי השקעה המאפשרים לכל אחד להתאים את תכנית הפנסיה בהתאם לצרכיו.

במידה והעמית לא עשה בחירה כלשהי מאז שהצטרף לקרן הפנסיה, הוא יהיה מבוטח והשקעותיו ינוהלו בהתאם למסלולי ברירת המחדל של הקרן. חשוב לציין כי בחירת מסלול ביטוח או בחירת מסלול השקעה היא פעולה המצריכה ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני המתחשב בצרכיו של העמית.

לקביעת פגישה אישית בלשכות השירות להתאמת תוכנית פנסיה ייחודית עבורך לחץ כאן! (או בטלפון 073-2044048).

מובהר בזאת כי האמור לעיל ולהלן אינו בבחינת המלצה כלשהי ואינו מהווה תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני, אשר מתחשבים בצרכים האישיים של העמית. חשוב להדגיש, שינוי מסלול ביטוח או השקעה הם פעולות שבגינן ניתן יעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני על ידי בעל רישיון. ניתן לפנות למרכז קשרי הלקוחות של מנורה מבטחים בטלפון 2000* או לכל אחת מלשכות השירות ולהיעזר במשווק פנסיוני של מנורה מבטחים.

רווקים? ותרו על הכיסוי הביטוחי לשארים ותחסכו כספים לפנסיה

קרן הפנסיה שלך מעניקה לך באו פן אוטומטי כיסויים לאבדן כושר עבודה ולמקרה מוות. במקרה של מוות תשלם הקרן לשאירי העמית פנסית שאירים – לאלמנה/בת הזוג לכל ימי חייה, ולילדים הקטינים – עד הגיעם לגיל 21.

עמיתים רבים מתחילים את דרכם בקרן כאשר הם רווקים. עמיתים אלה, שאין להם עדיין בן/ת זוג או ילדים לא זקוקים בשלב זה לכיסוי לשארים. במידה ואין לך בת זוג שעימה אתה חי חיים משותפים כידועים בציבור ו/או אין לך ילדים קטנים (מתחת לגיל 21) יש באפשרותך לוותר על קיומו של הכיסוי הביטוחי לשאירים – את הויתור יש לבצע בכתב ובאופן יזום ע"י העמית.

ויתור על הכיסוי הביטוחי לשאירים יפנה חלק גדול יותר מהפרמיה החודשית לחיסכון, ויגדיל את הפנסיה העתידית שלך. חשוב להדגיש, כי רק עמית שאין לו שאירים רשאי לוותר על כיסוי ביטוחי זה.

דוגמא:

ניקח לדוגמא עמית, רווק, בן 25 שהצטרף לקרן הפנסיה, זאת עבודתו הראשונה והוא מקבל שכר של 6,000 ש"ח בחודש, עמית זה משלם עבור הכיסוי הביטוחי בחודש 59 ש"ח, עבור כיסוי ביטוחי וכיסוי למקרה מוות. באפשרותו לוותר כעת על הכיסוי לשארים ולחסוך בכל חודש 19.8 ש"ח.

ויתור על כיסוי ביטוחי לשאירים חוסך במקרה זה 40% מעלות הכיסויים הביטוחים.

חשוב לזכור כי במידה ומצבך המשפחתי ישתנה עליך לעדכן את קרן הפנסיה על השינוי, אחרת במקרה של פטירה חלילה וחס יהיו שאיריך נטולי כיסוי ביטוחי. ויתור על הכיסוי הביטוחי לשאירים תקף לשנתיים מיום החתימה, ולאחר מכן יחזור הכיסוי לתוקפו באופן אוטומטי – בתום השנתיים יהיה עליך חייב לחזור ולחדש באופן יזום ובכתב את הויתור על כיסוי זה.

צופה גידול עתידי בשכר? פנסיית נכות מתפתחת 

במקרה של נכות תהיה זכאי לקבל מקרן הפנסיה פנסיית נכות (אובדן כושר עבודה), שתחושב בהתאם לממוצע המשכורות שבגינם הפקיד מעסיקך עבורך לקרן הפנסיה בשנה האחרונה או בשלושת החודשים האחרונים (הגבוה מבין השניים). נכות מתפתחת היא תוספת לכיסוי הביטוחי, אותה ניתן לבחור ללא קשר למסלול הביטוחי בו אתה נמצא היום.

הבחירה תעניק לך העלאה קבועה של פנסיית הנכות בשיעור ריאלי שנתי של 2%. כלומר, במקום קיבוע של פנסיית הנכות על פי השכר שבגינו הופקדו עבורך הכספים לקרן, תגדל פנסיית הנכות גידול ריאלי של 2% לשנה. אפשרות זאת מתאימה במיוחד לעמיתים שנמצאים היום בתחילת דרכם המקצועית וצופים גידול משמעותי בשכרם. לדוג' מתמחים במשרדי ראיית חשבון, עורכי דין או אפילו מהנדסים בתחילת הקריירה שלהם.

דוגמא:

עמיתה שעובדת כמתמחה במשרד עורכי דין, היא מרוויחה כיום בתקופת התמחות כ- 5,000 ש"ח. כמובן שעמיתה זו צופה שעם סיום התמחות יעלה שכרה באופן משמעותי. בחירה בנכות מתפתחת תקטין את החשש מאירוע של אבדן כושר עבודה בתחילת הקריירה שלה.

הנחות חישוב: שכר של 5,000 ש"ח, אחוז כיסוי לנכות 75%, אחוז אינפלציה שנתית 2%.

יש לשים לב שככל שתקופת הנכות ארוכה יותר, כך גם ההשפעה של בחירה בנכות מתפתחת משמעותית יותר. ניתן לוותר על הבחירה בנכות מתפתחת בכל שלב במהלך תקופת החיסכון ובכך להקטין את התשלום עבור כיסויים ביטוחים.

בחירת מסלול השקעה

מחקר מקיף שערך ד"ר ג'רמי סיגל, מהמומחים המובילים לכלכלה באקדמיה האמריקאית, שבחן התנהגות של מניות בהשוואה לאפיקי השקעה אחרים לאורך שנים, הוכיח באופן נחרץ, שבטווחים של 15 עד 30 שנה, ההשקעה במניות אינה רק ההשקעה הכי משתלמת, היא גם ההשקעה הכי בטוחה.

חוסכים שמצטרפים בגיל צעיר לקרן הפנסיה מוצאים מולם אופק השקעה של שלושים או ארבעים שנה. בחירה במסלול בעל רכיב מנייתי גבוה יותר עשוייה להניב לאורך זמן תשואה עדיפה על פני מסלולים אחרים.

במנורה מבטחים מאפשרים לך לבחור במסלול השקעה אחד עבור רכיב התגמולים ומסלול שני עבור רכיב הפיצויים וכך לשנות את אחוז המניות בתיק. מובהר בזאת כי האמור לעיל ולהלן אינו בבחינת המלצה כלשהי ואינו מהווה תחליף לייעוץ פנסיוני מקצועי על ידי בעל רישיון.

רוצה לקרוא עוד על מסלולי ההשקעה במנורה מבטחים פנסיה, לחץ כאן.

שינוי מצב משפחתי 

לאורך תקופת החיסכון חשוב לעצור ולבחון האם התכנית הפנסיונית אותה בחרת מתאימה לצרכיך. במידה ובחרת לוותר על כיסוי ביטוחי לשאירים וכיום אתה נשוי, חשוב לעדכן את הקרן על השינוי במצב המשפחתי, אחרת שאיריך לא יכוסו.

במידה והיום את/ה גרוש או חס וחלילה אלמן, באפשרותך לוותר על הכיסוי הביטוחי לבן הזוג, ובכל זאת להשאיר את הכיסוי הביטוחי לילדים. ואם גם הילדים בגרו וגילם כבר עולה על 21, הרי שתוכל לוותר לגמרי על כיסוי לשאירים.

דוגמא:

גרוש בן 43 שמרוויח 10,000 שקל בחודש ישלם עבור כיסוי לשארים 42 שקל בחודש, יש באפשרותו לוותר על הכיסוי הביטוחי לבת הזוג ולהשאיר את הכיסוי הביטוחי עבור הילדים ולחסוך בכל חודש 18 ₪.

(הנחות חישוב: גרוש בן 43, שכר 10,000, מבוטח במסלול הכללי לפי אחוזי הפקדה 11.5%).

מסלולי השקעה המותאמים לגילך

מסלולי יעד לפרישה הם סידרה של מסלולי השקעה שתמהיל ההשקעה שלהם מותאים לטווח שנותר לך עד ליציאה לפנסיה, כך שבכל שלב בתקופת החיסכון הרכב ההשקעות בקרן הפנסיה יתאים לזמן שנותר לך עד הפרישה.

במסלולים אלו קטן רכיב נכסי הסיכון באופן הדרגתי בהתאם להתבגרות העמיתים והתקרבותם לגיל פרישה. בחירה במסלול יעד לפרישה מבטיחה לך ראש שקט מדאגות לגבי התנודתיות בשוק ההון.

השינויים בהרכב התיק יכולים להתבצע על ידי העמית בכל זמן וללא הגבלה בהתאם לרמת הסיכון בה הוא חפץ, או בהתאם לגילו. אפשרות שינוי מסלול השקעה לרכיב הפיצויים אפשרית במידה וקיים אישור מעסיק, או אישור שחרור פיצויים עבור מעסיקים קודמים. שינוי מסלול השקעה מותנה בחתימה על טפסי שינוי מסלול וקבלתם במנורה מבטחים.

רוצה לקרוא עוד על מסלולי ההשקעה במנורה מבטחים פנסיה, לחץ כאן.

עברת את גיל 60 באפשרותך לותר על הכיסויים הביטוחים בקרן הפנסיה 

עמיתים שעברו את גיל 60 יכולים לבחור לוותר על הכיסוי הביטוחי לשאירים ועל הכיסוי הביטוחי לאבדן כושר עבודה, במצב זה כל הפרמיה החודשית תופנה לטובת החיסכון והגדלת ההפנסיה הצפויה. חשוב לזכור כי במידה ויקרה אירוע ביטוחי בתקופה זו, העמית לא יהיה מבוטח.

לקראת היציאה לפנסיה מקטינים את רמת הסיכון בחיסכון הפנסיוני

לקראת היציאה לפנסיה אנחנו חשופים יותר ויותר לתנודתיות של שוק ההון. בשלב הזה הצבירה שלנו היא הגבוהה ביותר וכל שינוי בתשואה עשוי להגדיל אותה או חלילה להקטין אותה בצורה מיידית ובאופן משמעותי. מצד שני יש לנו פחות זמן לתיקונים במקרה של נפילות חדות בשוק ההון.

מנורה מבטחים מאפשרת לך לבחור במסלול השקעה המתאים לטווח שנותר לך עד הפרישה. מסלול יעד שכזה שהינו מסלול שאינו משקיע כלל במניות יקטין את התנודות בתיק החיסכון הפנסיוני שלך.

רוצה לקרוא עוד על מסלולי ההשקעה במנורה מבטחים פנסיה, לחץ כאן

תכנון כולל לפרישה 

בפני פורשי העתיד עומדים אתגרים לא פשוטים הכוללים את תוחלת החיים המתארכת, השאיפה לחיים פעילים והמשך העשייה לצד סיכונים כמו התדרדרות המצב הבריאותי והפסד ערך החסכונות – לכל אלה יש להיערך במועד ובעזרת תכנון נכון.

על מנת להקטין את החששות הכלכליים הכרוכים בפרישה ולגדר את הסיכונים עליהם אין לפורש שליטה ישירה, יש לתכנן את הפרישה מבעוד מועד באמצעות תכנון כלכלי אישי כולל והערכות מתאימה, שתאפשר לשמור על רמת החיים.

לקביעת פגישה אישית בלשכות השירות להתאמת תוכנית פנסיה ייחודית עבורך לחץ כאן!

מנורה מבטחים מזמינה אותך להצטרף למאות אלפי המבוטחים שנהנים מראש שקט בקרן הפנסיה מנורה מבטחים פנסיה. לקבלת הצעה פנה אלינו במייל, בטל פון 2000* או פנה לסוכן הביטוח שלך במנורה מבטחים.

----------

מובהר בזאת כי האמור לעיל ולהלן אינו בבחינת המלצה כלשהי ואינו מהווה תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני. שינוי מסלול ביטוח או השקעה הם פעולות שבגינן ניתן יעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני על ידי בעל רישיון. ניתן לפנות למרכז קשרי הלקוחות של מנורה מבטחים בטלפון 2000* או לכל אחת מלשכות השירות ולהעזר במשווק פנסיוני של מנורה מבטחים.