דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

ביטוח אגב משכנתא לבעלי מוגבלות רפואיות? זה אפשרי!

עד לא מזמן לא התקשו בעלי מוגבלות רפואיות מקצרת חיים להצטרף לביטוח משכנתא. תיקון חקיקה שהתקבל ב-2018 מקל עליהם בהצטרפות לביטוח משכנתא. מומחה "מנורה מבטחים" מסביר את המצב החדש

כל מי שלקח משכנתא יודע עד כמה גבוהה חשיבות המצב הבריאותי לצורך רכישת ביטוח החיים למשכנתא.

משום שמוגבלויות רפואיות – ובמיוחד מחלות קשות – הופכות את התממשות הסיכון לוודאי, בעלי מוגבלויות רפואיות מתקשים פעמים רבות להצטרף לביטוח חיים למשכנתא וכתוצאה מכך מתקשים גם לקבל משכנתאות לצורך רכישת דירה. חלקם מקבלים לבסוף הצעה לביטוח משכנתא בעלויות גבוהות משמעותית ואצל חלקם, הבקשה לביטוח נדחית.

באמצע 2018 הכירה המדינה בבעייתיות שבמצב זה והעבירה את תיקון לחוק לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. תיקון זה מאפשר גם לאלו שנדחו מקבלת כיסוי ביטוחי למשכנתא להיות מכוסים בתנאים מסוימים. זאת, מתוך ראייה חברתית, המאפשרת לכלל תושבי ישראל להחזיק בדירת מגורים. במסגרת תיקון החוק נקבעו תנאים למתן ביטוח חיים למשכנתא לאנשים המוגדרים עם מוגבלות מקצרת חיים. ההגדרה עבור אנשים עם מוגבלות מקצרת חיים היא מי שתוחלת חייו התקצרה בשלוש שנים לפחות ביחס לממוצע, אך היא צפויה להיות יותר מחמש שנים מרגע ההצטרפות לביטוח.  

הכירו את האקטואר הממונה

תיקון החוק יצר תפקיד חדש: אקטואר ממונה. אקטואר הינו מומחה העוסק בהיבטים הסטטיסטיים, המתמטיים והכלכליים של סיכונים ביטוחיים. תיקון החוק האמור יצר תפקיד חדש של אקטואר ממונה מועמד שבקשתו לקבלת משכנתא נדחתה מסיבות רפואיות, עובר לבחינתו של האקטואר הממונה.

לפי הנתונים הנחשפים בפניו, בוחן האקטואר אם מדובר באדם העונה להגדרה "בעל מוגבלות מקצרת חיים". רשות שוק ההון קבעה את הקריטריונים שקובעים מי יכול להיות אקטואר ממונה, על מנת להבטיח שהחלטתו תהיה אובייקטיבית וחברת הביטוח פונה רק לאקטוארים שעומדים בקריטריונים אלו.

"אם האקטואר הממונה מאשר את המועמד שנבחר - אנחנו כחברת ביטוח נציע לו להצטרף לביטוח חיים למשכנתא למבוטחים עם מוגבלות מקצרת חיים", אומר מולי הורוביץ, מנהל תחום עסקים ומוצרים ב"מנורה מבטחים", ומסביר את ההבדלים בין ביטוח אגב משכנתא רגיל לביטוח אגב משכנתא לבעלי מוגבלויות: "בנוסף לבחינת אקטואר ממונה, תיקון החוק קבע מספר פרמטרים נוספים עבור מועמדים לביטוח חיים למשכנתא לבעלי מוגבלויות מקצרות חיים:

הפרמטר הראשון הוא שמדובר באדם שזוהי דירת מגורים היחידה שברשותו, או שמדובר ברכישת קרקע לבניה עצמית. מטרת תיקון החוק אינה לעודד בעלי מוגבלויות להשקעות נדל"ן, אלא לדאוג להם לקורת גג משלהם.

הפרמטר השני הוא שסכום הביטוח לא יעלה על מחצית המשכנתא ובכל מקרה לא יותר מחצי מיליון ש"ח, בצמוד למדד. באופן זה הקל תיקון החוק על נוטלי המשכנתא העומדים בהגדרת בעלי מוגבלות מקצרת חיים וקבע כי יהיו מבוטחים רק על מחצית המשכנתא. הפרמטר השלישי הוא שתקופת הביטוח לא תעלה על 15 שנה".

"בנוסף, ישנה תקופת אכשרה לביטוח של שנתיים וחצי. במהלכן - אם הלקוח הולך לעולמו - הבנק לא יקבל את ההחזר על המשכנתא, כלומר הבנק למעשה לא מכוסה ביטוחית בתקופה הזאת. נקודה נוספת וחשובה היא שתשלום ביטוח החיים החודשי שיצטרך לשלם במסגרת המשכנתא יהיה גבוה משמעותית מלוקחי משכנתאות שאינם בעלי מוגבלויות. בהקשר זה כדאי לציין כי, במסגרת תיקון החוק, נקבע כי משרד השיכון יסבסד חלק מעלות הביטוח לאוכלוסייה זו".