דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

שווה לעתיד משלים (נכות תעסוקתית תשלום חד"פ)

אנחנו סומכים על היכולת שלנו לפרנס ולכלכל את עצמנו, אך לחיים יש לפעמים תוכניות אחרות. כיסוי שווה לעתיד משלים מעניק למבוטח סכום כספי חד-פעמי ומספק ביטחון פיננסי במקרה של תאונה או מחלה הגורמות לכך שמהמבוטח נמצא במצב של נכות מקצועית, מוחלטת ותמידית.

תחת הכיסוי קיימים שני נספחים:

  • "שווה לעתיד משלים טופ" המעניק פיצוי במקרה בו המבוטח איבד את יכולתו לעסוק במקצוע בו עסק ערב קרות מקרה הביטוח. 
  • "שווה לעתיד משלים פלוס" המעניק פיצוי במקרה בו המבוטח איבד את יכולתו לעסוק במקצוע בו עסק ובכל מקצוע אחר המתאים להשכלתו, הכשרתו וניסיונו. 

למי מתאים הכיסוי?

הפוליסה מתאימה ללקוחות המבקשים לשדרג את ביטוח החיים ולהוסיף כיסוי לפיצוי חד פעמי במקרה מחלה או תאונה הגורמת לאובדן היכולת לעבוד.

גיל הכניסה המקסימלי הוא 60.

בכפוף לכתוב בנספחים של המוצר, מצ"ב קישור לרשימת הפעילויות הנחשבות לפעילות ספורט אתגרי לעניין מוצר זה.

כיצד רוכשים את הכיסוי?

מנורה מבטחים מציעה מגוון מוצרי ביטוח דרך סוכני הביטוח העובדים עם החברה. אם הנכם מבוטחים שלנו, אנו ממליצים כי תפנו לסוכן הביטוח שלכם לקבלת פרטים נוספים ולרכישה. באפשרותכם לאתר סוכן באיתורן הסוכנים או לפנות אלינו ואנו נחזור אליכם בהקדם.


---------------
כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסיייגיהן, ולנהלי מנורה מבטחים ביטוח בע"מ (להלן:"מנורה מבטחים") כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים.