דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

ביטוח מבנה דירה

ביטוח מבנה הדירה הוא ביטוח שרכישתו נדרשת ע"י הבנקים כחלק מהתנאים למתן משכנתא, שכן הוא מגן מפני שורה של נזקים אפשריים למבנה הדירה. מהם וכיצד ניתן להרחיבו, כך שיגן אפילו עוד יותר? מומחה "מנורה מבטחים" מסביר

ביטוח מבנה דירה הוא ביטוח שרכישתו נדרשת כחלק מהתנאים למתן הלוואת משכנתא. תפקידו לבטח את הנכס הנרכש מפני נזקים העלולים להיגרם לו כתוצאה מאש/פריצה/נזקי טבע/רעידת אדמה ועוד. כך מבקש הבנק להבטיח שלא ייפגע ערכו של הנכס, שמשמש כבטוחה כנגד ההלוואה שנתן הבנק.

ביטוח מבנה הדירה מתייחס לדירה בהיקף מורחב יותר: מעבר לקירות הדירה עצמה, נכללים גם חלקו של המבוטח ברכוש המשותף של הבית המשותף, מרפסות או גינה וכן תשתיות כמו צנרת, צנרת גז, מתקני ביוב ואינסטלציה, הסקה ומיזוג, מערכות סולריות לחימום הבית, דוד שמש, שערים, גדרות ודרכים מרוצפות השייכים לדירה. 

ביטוח המבנה נותן מענה לאובדן או נזק שנגרמו לדירה בין היתר כתוצאה מסכנה גדולה ביותר: במקרה של שריפה, יכוסו נזקים שנגרמו ממנה. הביטוח גם מכסה נזקים או אובדן לדירה כתוצאה מהתפוצצות או התלקחות (מגז למשל), נזקי סערה וסופה ואפילו מקרים נדירים להפליא כמו נזק כתוצאה מנפילת כלי טיס. כך מכוסה גם התנגשות של כלי רכב בדירה.

גם נזק או אובדן עקב אסונות טבע מכוסים בביטוח המבנה: במקרה של רעידת אדמה, שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני (למשל: נחל שעלה על גדותיו) - יכסה הביטוח את הנזק. אפילו במקרה שבו גשם דלף למרפסת ולא התנקז בשל סתימה במרזב וכך הציף את הדירה - הנזק יכוסה. לעומת זאת, נזק או אובדן עקב חדירת מי גשמים מבעד לקירות - לא מכוסה. כיסוי חשוב נוסף הוא כיסוי לנזקי זדון כגון פריצה, גניבה ושוד. במקרה בו למשל גנבים פלשו לבית, עקרו את סורגי החלון, חיבלו במערכת האזעקה ונכנסו - כל זה יכוסה על ידי הביטוח.

הכול, כמובן, בכפוף לתנאים ולסייגים המפורטים בפוליסת הביטוח.

הרחבות ופרטים אשר ניתן להוסיף לביטוח מבנה

מה לא כולל ביטוח המבנה? נפרט מספר דוגמאות בולטות.

  • נזקי מים: אמנם הזכרנו שביטוח מבנה מכסה למשל נזקי מזג אוויר כולל גשמים הגורמים להצפות ושיטפונות, אך אין זה אומר שהוא מכסה נזקי מים אחרים. נזק מברז דולף למשל, לא יכוסה, אלא אם המבוטח או המבוטחת בחרו להרחיב את הביטוח גם לכיסוי נזקי מים וצנרת.

  • תכולת דירה: הביטוח גם אינו כולל את תכולת הדירה. כלומר, אם הפורצים שהזכרנו פרצו לדירה וגם עשו נזק בזדון לתכולה ו/או גנבו חלק מהחפצים בדירה, לדוגמא תכשיטים או דברי ערך אחרים, הנזק אינו מכוסה. לצורך כך יש לעשות גם ביטוח תכולה מתאים, שיכסה גם דברים יקרי ערך וכן מוצרי חשמל, ריהוט, ביגוד וכדומה.

  • הרחבות נוספות: עוד הרחבות כדאיות הן הרחבות לכל הסיכונים למבנה הדירה ולתכולתה, בסכום של עד 20,000 ש"ח. הרחבות תכסינה גם נזקים אשר לא נכללים ברשימת הנזקים המפורטים לעיל ותיתנה מענה גם לנזקים תאונתיים שנגרמו לדירה ו/או לתכולה, בהתאם לתנאי ההרחבות, לדוגמה ארונות מטבח שנפלו וכדומה. בנוסף, גם נזק כתוצאה משבר תאונתי לזכוכיות, אסלות, כיורים ועוד אינו מכוסה, ללא רכישת הרחבה מתאימה.

ביטוח לערך הקרקע

כמו כן, ברכישת ביטוח לדירות בבתים משותפים, מומלץ לרכוש כחלק מהביטוח גם ביטוח לערך הקרקע (ביטוח סכום נוסף בבית משותף). ביטוח המבנה מכסה את עלות הבנייה, אך לא את ערך השוק של הדירה. כלומר, את עלות עבודת בניית הדירה, אך לא את שווי הקרקע הכלול במרכיב המחיר הסופי של הדירה (מחיר שעשוי להיות גבוה יותר מעלות הבנייה עצמה) כשהיא עומדת על תילה.

המשמעות היא שאם ייגרם נזק מרעידת אדמה ויהיה צורך להרוס את המבנה ולבנותו מחדש - במקרה בו לא נרכש גם כיסוי זה, ואין ביכולת כלל הדיירים לקומם את המבנה הדירה שלהם מחדש, יקבלו המבוטחים רק את הסכום לפיו מבוטחת עלות הבנייה. זאת בעוד שאם המבוטח רכש הכיסוי לביטוח סכום נוסף בבית משותף הוא יקבל גם את סכום ערך הקרקע - וכך למעשה המבוטח יקבל החזר מלא על כל מחיר הדירה.

"קחו לדוגמא בניין עם 10 דירות, שעלות הבנייה של כל אחת מהן הייתה מיליון ש"ח וכיום שוויה של כל דירה הוא שני מיליון ש"ח", מדגים ואדים צ'רקסוב, מנהל מחלקת הפרט באגף האלמנטרי במנורה מבטחים ביטוח בע"מ, את קונספט ביטוח ערך הקרקע.

"נגיד שהבניין קרס וצריך להקימו מחדש. לחמישה דיירים יש ביטוח דירה ולחמישה דיירים אין. המשמעות היא שלא ניתן להקים את המבנה מחדש רק מכספי הביטוח. לכן, סביר שמה שיקרה הוא שכל מי שביטח ביטוח מבנה דירה, ללא ביטוח סכום נוסף בבית משותף, לא יוכל לרכוש דירה הדומה לזו שנהרסה, ולעומת זאת, המבוטחים שהוסיפו גם ביטוח סכום נוסף בבית משותף ("ערך קרקע") יקבלו פיצוי, המקרב אותם ככל הניתן לערך השוק של הדירה".

את כיסוי "ערך הקרקע" (ביטוח סכום נוסף בבית משותף) ניתן לרכוש בגין נזקי רעידת אדמה בלבד וניתן להרחיבו לכלל הנזקים המכוסים בפרק ביטוח המבנה.

יותר חשוב מהכל, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

אבל הכיסוי החשוב מכולם, לפי צ'רקסוב, הוא ביטוח אחריות כלפי צד שלישי (צד ג'). מי שאינו רוכש אותו, למעשה חשוף לחלוטין לתביעות בגין נזק שנגרם לאדם או לרכוש של צד שלישי. כך, למשל, נזק אש (שריפה) שמייצר נזק גם בדירת השכן - המבוטח יאלץ לשלם לשכן מכספו, בעוד שמבוטח עם כיסוי אחריות כלפי צד שלישי יזכה לכיסוי.

כך גם מקרה של טכנאי שנכנס לדירה ומעד על מרצפת עקומה ולהבדיל דליפה בצנרת שחלחלה לדירת השכנים ופגעה להם במבנה הדירה, או שריפה בדירה שכובתה ועל הדרך גרמה לנזק גם בדירה הסמוכה. ביטוח צד ג' יכסה את המבוטח גם אם עציץ נפל מהמרפסת שלכם וגרם נזק למכונית בחניה (הכול כמובן בכפוף לתנאי הפוליסה ולסייגיה).

כדי לרכוש ביטוח אחריות כלפי צד שלישי יש לפנות לחברת ביטוח ולא לבנקים המשווקים ביטוח משכנתא. זאת, מכיוון שלבנקים אין אפשרות לספק ביטוח צד ג'. כך ביטוח המשווק דרך הבנקים יכסה את הנזק למבנה המבוטח, אבל לא את הנזק הנגרם לאחרים, מה שעלול לחשוף את המבוטח להוצאות גבוהות.