דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

השתלמות TOP

קרנות ההשתלמות המובילות של מנורה מבטחים מאפשרות לכם אפשרויות השקעה, המותאמות לצרכים האישיים של כל עמית, ומציגות תשואות טובות לאורך זמן. מהיום, תוכלו ליהנות גם מביטוח חיים בקרן ההשתלמות! השתלמות TOP מאפשרת לעמיתי קרנות ההשתלמות של מנורה מבטחים להוסיף לקרן ההשתלמות ביטוח חיים בגובה 100,000 ש"ח במחיר אטרקטיבי במיוחד.

גיל ההצטרפות ועלות חודשית 

  • גיל 20-39 - 5 ש"ח.
  • גיל 40-49 - 6.5 ש"ח. 
  • גיל 50-50 - 13.5 ש"ח 
  • גיל 60-60 - 37 ש"ח. 

מי זכאי להצטרף?

  • עמיתי קרנות ההשתלמות של מנורה מבטחים.
  • מותנה במילוי הצהרת בריאות (מקוצרת) ואישורה על ידי החברה.

תקופת הביטוח

  • תקופת הביטוח הינה מגיל 20 ועד גיל 70 , הגיל המירבי להצטרפות הינו 69.

עלות הביטוח

  • הפרמיה החודשית נגבית מהצבירה בקרן ההשתלמות - אין צורך בהוראת קבע
  • הביטוח הינו קבוצתי וצמוד לקרן ההשתלמות
  • בעת פדיון או ניוד הקרן, הביטוח יתבטל


טופס הצטרפות לפוליסת ביטוח חיים קבוצתי לעמיתי השתלמות TOP >>>

למשלוח טופס הצטרפות hishtalmuttop@newmivt.co.il.

---------------
האמור אינו מהווה יעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להשוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם. האמור הינו בהתאם לתנאים הקבועים בפוליסה וכן בהתאם לתקנון קרן ההשתלמות. סכומי הביטוח והפרמיה המוכרים לעיל יהיו צמודים למדד האחרון הידוע בעת תשלומם. תקופת הביטוח הינה לשנתיים מיום 1.2.2016 ועד ליום 31.1.2018.

באנר השתלמות טופ